16 MDH CZARNE STRZAŁY

ZBIÓRKI HARCERSKIE:
DZIEŃ TYGODNIA: czwartek
GODZINA: 17:00- 18:30
MIEJSCE: ul. Stadionowa 2, 41-400 Mysłowice
KONTAKT DO DRUŻYNOWEGO:
Agata Zachara 793-160-995
agatazachara95@gmail.com
FANPAGE DRUŻYNY NA FACEBOOK:
https://www.facebook.com/16MDH/?fref=ts

qgata

DRUŻYNOWA: Agata Zachara
Studentka 3 roku Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku Górnictwo i Geologia. W harcerstwie od roku 2007, gdzie ostatnie trzy lata pełni funkcję drużynowej 16MDH Czarne Strzały. Mocno związana z kulturą harcerską potrafi wesoło i kreatywnie zorganizować czas swoim podopiecznym.

DRUŻYNA: 16 Mysłowicka Drużyna Harcerska „Czarne Strzały wędrujące od wschodu do zachodu słońca”, która przez kilka ostatnich lat nieprzerwanie działała przy 1 Mysłowickim Szczepie „Trójkątna Jedynka” zrzesza aktualnie w sobie -jako autonomicznej drużynie- harcerki
i harcerzy z całych Mysłowic, niemniej jednak głównie z Brzęczkowic. Drużyna co tydzień spotyka się w swojej harcówce, gdzie wspólnie bawi się i uczy, rozwija poprzez współpracę
z hufcem oraz liczne biwaki i obozy. Kadra chętnie utrzymuje stały kontakt z rodzicami swoich podopiecznych.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu bądź adresem e-mailowym: agata.zachara95@gmail.com

c1 c2