Służba w czasie pandemii

#pandemia # służba Czuwaj! W związku z panującą na świecie sytuacją związaną z pandemią COVID-19 postanowiliśmy wrócić do pełnienia służby w postaci pomocy osobom w potrzebie. Tak jak na początku roku będziemy robili zakupy oraz pomagali w sprawach wymagających wsparcia z naszej strony. Osoby, które potrzebowałyby naszej pomocy prosimy o kontakt z druhną komendantką Hufca […]