HALiZ

1)Obóz Mysłowickiego Szczepu “Zielony Płomień”

Obóz odbędzie się od 13 do 26 lipca bieżącego roku w Siamoszycach (zmiana miejsca obozu nastąpiła z powodu nie otwierania się bazy w Czarnej).
Koszt  to 1200 zł dla członków szczepu lub 1350 zł dla osób niezrzeszonych w szczepie.
Komendantką obozu będzie hm. Anna Berzowska

Zostało jeszcze kilka wolnych miejsc, dlatego zainteresowane osoby mogą się zgłaszać na maila anna.berzowska@zhp.net.pl lub u drużynowych.

Wpłaty należy wpłacać na konto Hufca Mysłowice (szczegółowe dane znajdują się w zakładce KONTAKT) z tytułem “imię i nazwisko HAL 2020 MS Zielony Płomień” do końca czerwca, a kwota zadatku wynosi 200 zł.

Dokumenty:
Karta kwalifikacyjna
Warunki uczestnictwa
Załącznik do karty kwalifikacyjnej pełnoletniego uczestnika
Załącznik do karty kwalifikacyjnej niepełnoletniego uczestnika
Oświadczenia pełnoletniego uczestnika w dniu rozpoczęcia wypoczynku
Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych w dniu rozpoczęcia wypoczynku

2)Obóz Hufca ZHP Mysłowice

Zapraszamy na obóz Hufca ZHP Mysłowice. Miejsce obozu uległo zmianie i ostatecznie odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym “Kokotek” Hufca ZHP Lubliniec! Czas trwania obozu to 10-23 sierpnia 2020 a koszt to 1300 zł (płatne na konto bankowe Hufca, szczegółowe dane znajdują się w zakładce KONTAKT) przy czym aby otrzymać rezerwację zaliczka 200 zł powinna być zapłacona do 20.06.2020 a reszta może być dopłacona do 31.07.2020.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać u Druhny komendant Hufca pwd. Marzeny Drobiec-Pawłowskiej pod numerem telefonu  534 963 007 lub pod adresem mailowym 📧komendant@myslowice.zhp.pl

 

Dokumenty:
1)Warunki uczestnictwa
2)Karta kwalifikacyjna
3)Załącznik do karty kwalifikacyjnej niepełnoletniego uczestnika wypoczynku