HALiZ

1)Zimowisko Mysłowickiego Szczepu “Zielony Płomień”

Zapraszamy na zimowisko Mysłowickiego Szczepu “Zielony Płomień”. Odbywać się będzie w terminie 20-26.01.2020 w Czarnieckiej Górze. Dokumenty niezbędne do zakwalifikowania dziecka na wypoczynek znajdą Państwo poniżej. Zgłoszenia prosimy kierować do komendantki zimowiska pwd. Natalii Śledziony na adres e-mail: natalia.sledziona@zhp.net.pl. W razie pytań można się kontaktować z komendantką zimowiska mailowo lub telefonicznie pod numerem 788-848-347.
Wpłaty prosimy kierować na konto hufca o numerze 40 1240 4315 1111 0000 5302 4798. W tytule przelewu prosimy zawrzeć informację, że jest to zimowisko szczepu oraz imię i nazwisko dziecka.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

 

Dokumenty:
Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku
Załącznik do karty kwalifikacyjnej
Warunki uczestnictwa

2)Zimowisko Hufca ZHP Mysłowice

Zapraszamy na zimowisko Hufca ZHP Mysłowice. Odbędzie się ono w terminie 18-24.01.2019 w Wapienicy (woj.Śląskie). Dokumenty niezbędne do zakwalifikowania dziecka na wypoczynek znajdą Państwo poniżej. Zgłoszenia prosimy kierować do komendantki zimowiska
pwd. Marzeny Drobiec-Pawłowskiej na adres e-mail: komendant@myslowice.zhp.pl. W razie pytań można się kontaktować z komendantką zimowiska mailowo lub telefonicznie pod numerem 534-963-007.
Wpłaty prosimy kierować na konto hufca o numerze 40 1240 4315 1111 0000 5302 4798. W tytule przelewu prosimy zawrzeć informację, że jest to zimowisko hufca oraz imię i nazwisko dziecka.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!

 

Dokumenty:
Karta kwalifikacyjna
Załącznik do karty kwalifikacyjnej