PATRON HUFCA

Rozpoczęta w 60 rocznicę działalności Hufca „kampania bohater” została poświęcona Bojownikom o Polskość Śląska i została programowo oparta na Chorągwianej Odznace „Harcerskiej Służby Ziemi Śląskiej”, na „Współzawodnictwie drużyn” o tytuł pełnoprawnej- mysłowickiej wzorowej lub sztandarowej drużyny, a także na „Instrukcji Drużyn Harcerskich” (październik 8193r).