Ubarwiamy Nasze Plany

Druhno Drużynowa! Druhu Drużynowy!

Wkraczamy w nowy rok harcerski. Razem z przybocznym i z radą drużyny na pewno myśleliście już o tym, co we wrześniu zaproponujecie swoim harcerkom i harcerzom. Teraz pora zebrać pomysły i przystąpić do pisania planu pracy. Ale zanim zaczniecie, chcemy wam coś podpowiedzieć. W tym roku rozpoczynamy realizację przyjętego przez XXXII Zjazdu ZHP programu na lata 2002–2005 „Barwy przyszłości”. Mamy nadzieję, że ten artykuł pomoże uwzględnić jego założenia w waszym planie.
Planowanie pracy w drużynie to jedno z najważniejszych zadań stojących przed drużynowym. Dzięki niemu praca drużyny jest bardziej efektywna. Proces ten często wydaje się bardzo skomplikowany. Całkiem niepotrzebnie. Poniżej zamieszczamy krótki schemat, jak zaplanować pracę w drużynie, wraz z przykładami i ćwiczeniami.

Przed zbiórką rady drużyny

Poproś zastępowych, aby przygotowali się na zbiórkę rady drużyny. Niech sprawdzą stan prób na stopnie swoich harcerek i harcerzy, niech spiszą, jakie sprawności będą w najbliższym czasie zdobywane. Powinni też zastanowić się nad głównymi problemami, jakie trapią ich harcerki i harcerzy oraz na ile ich postępowanie jest zgodne z Prawem Harcerskim (będzie to potrzebne do rzetelnego rozpisania tego priorytetu „Barw przyszłości”, który mówi o przestrzeganiu harcerskiego systemu wartości i stosowaniu metody harcerskiej). Niech zastanowią się, jakie doświadczenie członkowie ich zastępów mają w gospodarowaniu pieniędzmi i ich zarabianiu (wszak jeden z celów programu mówi o przygotowaniu młodych ludzi do podejmowania odpowiedzialności za swoje przyszłe życie zawodowe, samodzielność finansową i radzenie sobie na rynku pracy).

Analiza sytuacji

Pierwszy etap to analiza sytuacji w drużynie. Przeanalizujcie postawy harcerzy pod kątem Prawa Harcerskiego. Z którym punktem macie najwięcej problemów? Ważne jest, aby zwrócić uwagę zarówno na słabe, jak i na mocne strony, na możliwości oraz ewentualne zagrożenia (np. egzaminy do gimnazjum twoich szóstoklasistów mogą trochę ograniczyć wiosną ich czas, matura przybocznego na twoje barki zrzuci więcej zadań).
Nie zapominajcie o tym, że nie działacie w próżni. Przeanalizujcie sytuację pod kątem współpracy drużyny z rodzicami, ze szkołą, radą osiedla czy gminy. Pamiętajcie o sprzyjających wam instytucjach i organizacjach. Środowisko działania jest bardzo ważne!
Jeden z priorytetów „Barw przyszłości” dotyczy wychowania patriotycznego oraz wychowania harcerek i harcerzy do uczestnictwa we wspólnocie europejskiej. Zastanówcie się i przeanalizujcie, jakie postawy można zauważyć w waszej drużynie. Czy patriotyzm jest widoczny wśród członków drużyny? Czy szanują flagę, czy znają hymn? Jak podchodzą do zadań związanych z historią Polski? A do obchodów rocznic państwowych?
Co wiedzą o Unii Europejskiej? Czy zdają sobie sprawę, w jaki sposób wejście Polski do Unii może wpłynąć na ich życie? Czy są do tego przygotowani?

Wyznaczanie celów

Harcerstwo jest ruchem, gdzie młodsi pod opieką starszych i bardziej doświadczonych mogą się rozwijać i pokonywać swoje słabości. Po dokonanej analizie sytuacji już wiesz, jacy są twoi podopieczni. Teraz czas zastanowić się, które cechy chciałbyś w nich rozwijać, co zmienić. Musisz wyznaczyć sobie cel. Cel wychowawczy, a więc nie taki, który polega tylko na zwiększeniu ilości sprzętu czy liczebności drużyny. To też jest ważne, ale nie najważniejsze. Najważniejsi są twoi harcerze, w których chcesz coś kształtować, wspierać ich w rozwoju, towarzyszyć w drodze.
Po określeniu swoich mocnych i słabych stron zastanówcie się nad przyczynami waszych słabości. Pomocna może być tu tabelka z sąsiedniej strony.
W pierwszą kolumnę wpiszcie słabe strony. By uzupełnić kolumnę drugą wykorzystaj technikę „dokończ zdanie”, np. „Nie umiemy siebie słuchać, gdyż…” („… boimy się oceny ze strony innych”).
Skoro znacie już przyczynę słabości, zastanówcie się, jak ją zmienić (kolumna trzecia). Przy jej wypełnianiu zwróć uwagę na mocne strony – może któraś będzie pomocna przy likwidowaniu słabości?
Podczas dokonywania analizy i formułowania zadań pamiętaj o głównych kierunkach programu „Barwy przyszłości”.
Taką pracę należy wykonać w odniesieniu do każdej znalezionej przez was słabej strony. Gdy skończycie, przejrzyjcie dokładnie wszystkie zapiski w kolumnie „jaki stąd wynika cel?” – bo to są właśnie twoje cele wychowawcze. Mało tego. Spójrz na ostatnią rubrykę – rozpisałeś już nawet zadania. Gratulujemy!!!

Rozpisanie szczegółowe zadań

Skoro już znasz cele, należy do nich dobrać odpowiednie zadania zespołowe drużyny (zadanie zespołowe to każde celowe działanie, samodzielnie przez zastęp lub drużynę podjęte, zaplanowane, zrealizowane i podsumowane).
Powinny to być zadania, których realizacja przybliży cię do celu, pomoże go osiągnąć. Zadania zespołowe drużyny rozpisz na konkretne zadania zastępów.

Sposób podsumowania zadań

Zadanie zespołowe jest zakończone nie wtedy, gdy jest wykonane, ale gdy zostanie podsumowane i ocenione, gdy wyciągniecie z jego realizacji wnioski. Dzięki temu wiadomo, czy przybliżyło was ono do celu. Zastanów się, w jaki sposób podsumujecie każde zadanie drużyny. Możecie je omówić, ale lepiej dokonajcie tego w sposób aktywny (gra, prezentacja, gazetka…).

Kalendarz drużyny

Na koniec pozostaje do przygotowania KALENDARZ DRUŻYNY. Wpisz tu terminy zadań zespołowych drużyny i zastępów, osoby odpowiedzialne za ich realizację. Dzięki temu uda się równomiernie rozłożyć pracę na poszczególne miesiące. Można ująć tutaj także tradycyjne działania drużyny, np. udział w rajdzie hufca, harcerską Wigilię, Betlejemskie Światło Pokoju, święta narodowe, akcje zarobkowe. Wpisz także daty zbiórek drużyny i spotkań rady drużyny oraz tematy kształcenia zastępowych.

I w ten sposób napisałeś ze swoją radą drużyny plan pracy na najbliższy rok, albo ten już napisany wcześniej (Brawo! Tak powinno być!!!) jeszcze raz przeanalizowałeś.
Pamiętaj, że plan ma być dla ciebie pomocą a nie przeszkodą. Zawsze, jeśli się okaże, że coś należy zmienić, przełożyć czy inaczej zorganizować – zrób to! Jednak nie możesz przy tym zapomnieć o celach pracy drużyny i priorytetach. To one wyznaczają dobrą drogę.

Mamy nadzieję, że choć trochę pomogliśmy ci UBARWIĆ twój plan.

Zobacz Również

Betlejemskie Światełko Pokoju!

2018-12-03 21:51:51
admin

8

Zimowisko 2018r.

2018-12-03 21:22:42
admin

8