KOMENDA HUFCA MYSŁOWICE

Komendant oraz członkowie Komendy Hufca zostali wybrani na 4-letnią kadencję poprzez głosowanie niejawne w trakcie Zjazdu Hufca ZHP Mysłowice dnia 29 listopada 2015 roku, o którym można przeczytać w poście: http://www.myslowice.zhp.pl/zjazd-hufca-2015-nowe-wladze-wybrane/

KOMENDANT HUFCA: pwd. Michał Grzeszkowiak
Telefon: 697 178 397
E-mail: komendant@mysłowice.zhp.pl

ZASTĘPCA KOMENDANTA DS. ORGANIZACYJNYCH: phm. Paweł Laufer
Telefon: 694 306 854
E-mail: phm.laufer@gmail.com

SKARBNIK: pwd. Marzena Drobiec-Pawłowska
Telefon: 534 963 007
E-mail: marzenadrobiec@wp.pl

INSTRUKTOR DS. SZKOLENIA I PRACY Z KADRĄ:
hm. Anna Gandyk-Piszczek
Telefon: 692 875 924
E-mail: ania.gandyk@wp.pl

KWATERMISTRZ: pwd. Kamil Biśta
Telefon: 728 759 374
E-mail: kamilbista.bita@gmail.com

Komenda hufca to jego zarząd wybrany podczas zjazdu hufca przez kadrę. W okresie między zjazdami kieruje bieżącą działalnością hufca. Komendzie podlegają wszystkie zespoły instruktorskie i funkcyjni pomagający w kierowaniu hufcem. Do zadań komendy należy m. in. tworzenie i zatwierdzanie planu pracy hufca, przyjmowanie sprawozdań zespołów, decydowanie w sprawach finansowo- organizacyjnych, prowadzenie dokumentacji hufca, współpraca z komendą chorągwi i władzami samorządowymi oraz innymi partnerami w działalności hufca.

k