WYJAZDY ZAGRANICZNE

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek,
oraz organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży.

W związku z możliwością wystąpienia zagrożeń zamachami terrorystycznymi w wielu krajach na świecie, w tym także w krajach europejskich, a także mając na względzie dążenie do zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas organizowanych wyjazdów za granicę w formie wycieczek lub wypoczynku przekazujemy na prośbę Ministerstwa Edukacji Narodowej przydatne informacje w tym zakresie.

Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce „Wypoczynek” znajduje się wiele istotnych informacji dotyczących organizacji różnych form turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku, w tym również form organizowanych poza granicami kraju.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych na swojej stronie internetowej http://www.msz.gov.pl zamieściło bardzo ważne i pomocne informacje dla Polaków wyjeżdżających za granicę, w tym ostrzeżenia dla podróżujących oraz odpowiednie wskazówki, jak zachować się w różnych niebezpiecznych sytuacjach, będąc za granicą, m.in„Ostrzeżenia dla podróżnych”, „Bezpieczne Wakacje” oraz w poradniku „Polak za granicą”.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaleca, aby kierownicy wycieczek lub wypoczynku, jak również wychowawcy i opiekunowie dzieci i młodzieży wyjeżdżając za granicę, mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz
z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi), które dostępne są na stronie internetowej MSZ.

Jednocześnie informuję, że każdy obywatel może zgłosić swoją podróż w serwisie Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Odyseusz”: odyseusz.msz.gov.pl.

Rejestracja każdej osoby wyjeżdżającej za granicę w powyższym systemie, w tym również dzieci i młodzieży, sprawi, że placówka dyplomatyczna lub konsularna wiedzieć będzie o pobycie tych osób na terenie danego państwa, co pozwoli służbom konsularnym na nawiązanie z nimi szybkiego kontaktu oraz umożliwi udzielenie w razie potrzeby skutecznej pomocy. Rejestracja i korzystanie z portalu są dobrowolne i bezpłatne.

W związku z powyższym zachęcam Państwa do korzystania z bieżących informacji i ostrzeżeń związanych z wyjazdem do danego kraju, mając na względzie zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas pobytu za granicą w zorganizowanych formach turystyki lub wypoczynku.

Pozdrawiam,
phm. Anna MIERNIK
Szefowa Biura
Członkini Komendy Chorągwi

Zobacz Również

Dzień Myśli Braterskiej 2019

2019-02-06 09:33:10
admin

8

Betlejemskie Światło Pokoju!

2018-12-03 21:51:51
admin

8

Zimowisko 2018r.

2018-12-03 21:22:42
admin

8