Chwile wzruszenia i selfie w Pałacu Prezydenckim

selfi 3