Co wynika ze „Strategii”?

O co chodzi z tą „Strategią…”?

Docelowo chodzi o to, aby pomagać drużynom, aby drużynowy otrzymywał od organizacji wsparcie. W tym celu muszą dobrze działać harcerskie struktury. Ale do tego trzeba mieć kadrę przygotowaną do pełnienia poszczególnych funkcji. Dobrej kadry potrzebujemy, by krzewić idee harcerskiego wychowania i by zapobiegać spadkowi liczebnemu w ZHP. Musimy pracować z kadrą w taki sposób, aby chciała być w naszej organizacji i to co robi – robiła dobrze.
Co to znaczy „dobrze działające struktury”? To struktury, które prawidłowo wypełniają zadania statutowe.
Podstawowe zadania statutowe hufca czy chorągwi w zakresie kształcenia kadry nie zmieniają się od lat. A jednak ciągle mamy problemy z ich realizacją. Na przykład w całym Związku mamy 35 złotych Odznak Kadry Kształcącej i 95 srebrnych – razem 130. Podzielcie to przez 17 chorągwi i odpowiedzcie na pytanie, czy każdy hufiec otrzymuje od chorągwi odpowiednie wsparcie w zakresie kształcenia? Hmm… chyba nie. Dlaczego? Ponieważ nie mają ludzi, ponieważ nie mają instruktorów z odpowiednimi stopniami, ponieważ nie przygotowują kadry kształcącej, ponieważ… Zapisy zapisami, a problemy pozostają i na pewno nie rozwiążemy ich poleceniem: od jutra macie wypełniać zadania statutowe!

W „Strategii pracy z kadrą” chodzi o to, by osiągnąć stan, w którym:
* mamy dobrą kadrę i zapewniamy kształcenie do każdej funkcji,
* mamy sprawne struktury i wypełniamy zadania zapisane w Statucie ZHP,
* dzięki powyższym warunkom drużynowy ma w organizacji rzeczywiste wsparcie,
* a przy okazji zahamowany zostaje spadek liczebny organizacji.

Dlaczego strategia?

Mówimy o strategii, ponieważ wszystkie zmiany mają być wprowadzone:
1. systemowo (np. jeśli stopień instruktorski w swojej idei zawiera przygotowanie do pełnienia funkcji na danym szczeblu, to funkcje powinny być powiązane ze stopniami, inaczej stopień instruktorski nie będzie spełniał jednego ze swych zadań, a w przygotowaniu do funkcji trzeba będzie uwzględnić te treści, które dotąd były wpisane w realizację próby na określony stopień);
2. konsekwentnie (co oznacza, że jeśli zapisaliśmy, że np. w połowie 2004 roku hufce przejmują statutowe kształcenie drużynowych, to po tym terminie chorągwie nie organizują kursów drużynowych, mocno wspierają natomiast kadrę kształcącą hufców).

Na kogo „Strategia…” nakłada najwięcej zadań

Można zapytać: skoro w organizacji jest tyle różnych problemów, to po co jeszcze „strategia” z dodatkowymi zadaniami? Po to, żeby „naprawić” zaistniałą sytuację, żeby komendy realizowały to, co jest zapisane w Statucie. A dodatkowe zadania przypadną przede wszystkim szczeblowi centralnemu. Trzeba więc wesprzeć chorągwie w znalezieniu kadry, przeszkolić kadrę – tak aby w każdej chorągwi znalazła się osoba odpowiedzialna za wspieranie (w tym szkolenie) instruktorów pełniących odpowiednie funkcje w hufcach. Trzeba przygotować materiały (np. poradniki).
A co z harcerskimi komendami? One tak naprawdę zyskują czas. Czas na przygotowanie się do realizacji tego, po co zostały powołane!
Czas realizacji

Najtrudniejszym, wymagającym najwięcej mobilizacji rokiem dla Głównej Kwatery i dla chorągwi będzie rok 2003. Pamiętajmy, że z realizacją zadań „Strategii” trzeba zdążyć przed końcem 2005 r., aby móc ocenić ich realizację, wyciągnąć wnioski, przygotować się do dalszych długofalowych działań. Dlatego tak szybko? Bo jak nie nadrobimy zaległości, będziemy mieli dalszy spadek zarówno członków organizacji, jak i kadry.
Gdzie znaleźć dokumenty?

Treść dokumentów można znaleźć w harcerskich komendach
* Strategia pracy z kadrą – Uchwała nr 11 RN, „Wiadomości Urzędowe” nr 6, czerwiec 2002.
* Realizacja „Strategii pracy z kadrą w latach 2002–2005” w Komunikatach GK ZHP nr 36/2002.

Dokumenty te są również powszechnie dostępne na stronie www.zhp.org.pl, a na stronie csi.zhp.org.pl znajdziecie dodatkowe materiały informacyjne.

Zobacz Również

Galeria

2019-03-11 22:01:19
adminkamil

8

Posiedzenie Komisji Stopni Instruktorskich

2019-03-11 17:47:06
adminkamil

8

2018

2019-03-07 10:47:22
adminkamil

8

Dzień Myśli Braterskiej 2019

2019-02-06 09:33:10
admin

8