KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

Jest już dostępna karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku, a mamy tu na myśli oczywiście tegoroczny HAL, zatem zapraszamy do pobrania oraz jej uzupełnienia! : )

Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

Post Author: admin