Kurs Pierwszej Pomocy 2015

Wędrowniczy Kurs
Pierwszej Pomocy

 

Termin: 8-10 maja , 15-17 maja

Miejsce: zostanie już wkrótce podane

Koszt: 110 zł
pierwsza wpłata 55 zł do 17 kwietnia
druga wpłata 55 zł do 30 kwietnia

Ilość Miejsc: ograniczona

W ramach odpłatności zapewniamy:

 • wyżywienie w sobotę
 • ubezpieczenie
 • zakwaterowanie
 • materiały do pozoracji i ćwiczeń
 • przeszkoloną kadrę instruktorską HSR
 • profesjonalnie prowadzenie zajęć
 • mnóstwo ciężkiej pracy
 • jeszcze więcej ciężkiej pracy
 • niezapomniane doświadczenie

 

Warunki Przyjęcia na kurs:

 • ukończenie 16 lat w roku odbywania się kursu
 • opłacenie składek członkowskich
 • opinia bezpośredniego przełożonego
 • pisemna zgoda rodziców / prawnego opiekuna

ankieta aplikacyjna :Ankieta aplikacyjna na HSR 2015

regulamin Kursu : regulamin

Program Wędrowniczego Kursu Pierwszej Pomocy HSR: Program

ZGŁOSZENIA

 

Ankieta kwalifikacyjną należy wypełnić do 17 kwietnia ( oraz skan pisemnych zgód na adres kamilbista.bita@gmail.com w Tytule proszę wpisać HSR 2015 ) więcej informacji udziela dh Kamil Biśta tel: 728 759 374. Wpłaty na konto Hufca ZHP Mysłowice do dnia 17kwietnia z dopiskiem HSR 2015 i imię i nazwisko dziecka.

Zobacz Również

Sprawozdanie finansowe 2015-2017

2017-09-07 19:20:43
admin

18

WĘDROWNICZY KURS PIERWSZEJ POMOCY

2017-03-23 20:29:11
admin

18

WĘDROWNICZY KURS PIERWSZEJ POMOCY

2017-02-05 22:33:46
admin

18

INFORMACJA DOT. ROZKAZU L14/2015

2016-01-21 00:33:45
admin

18