SKŁADKI, WPŁATY, FINANSE

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Podstawą do naliczania należnych składek są informacje z Ewidencji ZHP z pierwszego dnia miesiąca rozpoczynającego kwartał. Składka członkowska jest rozdzielana na poszczególne struktury ZHP:
* 20% dla drużyny, do której wedle Ewidencji przynależy członek
* 20% dla Hufca, do której przynależy drużyna
* 20% dla Chorągwi, do której przynależy Hufiec
*40% dla Głównej Kwatery ZHP

Ze składek finansowane są materiały kształceniowe i pomoc programowo-metodyczną, koszta funkcjonowania władz hufca, chorągwi i władz naczelnych ZHP oraz pokrycie składek członkowskich w międzynarodowych organizacjach skautowych, których członkiem jest ZHP.

Obowiązująca aktualnie składka członkowska Hufca ZHP Mysłowice wynosi:
4 zł- za miesiąc, 12 zł za kwartał lub 48 zł za cały rok.

Składki członkowskie należy przekazywać:
1) na konto bankowe Hufca
członkowie hufca: Bank Pekao S.A. 40 1240 4315 1111 0000 5302 4798
tytułem: składka członkowska, imię i nazwisko, nazwa jednostki, miesiąc lub kwartał, za który następuje zapłata

2) lub ewentualnie przekazywać je swoim drużynowym, którzy mają obowiązek wpłacić je w imieniu członków drużyn bezpośrednio w banku lub na poczcie

Ostateczny termin przekazywania kwartalnych składek członkowskich to:
1) w przypadku wpłacania pieniędzy na konto bankowe Hufca:
20 marca, 20 czerwca, 20 września i 20 grudnia
2) w przypadku wpłacania ich do rąk własnych drużynowych:
10 marca, 10 czerwca, 10 września i 10 grudnia, którzy mają czas na wpłacenie ich do banku do 20 marca, 20 czerwca, 20 września i 20 grudnia

Przypominamy, iż opłacana na bieżąco składka członkowska jest podstawą do funkcjonowania dziecka jako członka ZHP i tym samym korzystania z praw i obowiązków zuchów, harcerzy i instruktorów. W przypadku braku opłacenia danego kwartału do wskazanych wyżej terminów- dana osoba przestaje być harcerzem co będzie skutkowało między innymi powiększeniem kwoty uiszczanej za udział dziecka w biwakach czy obozach.

s1 s2

WPŁATY NA BIWAKI (W TYM HARCOMANIA, ZAKOŃCZENIE LUB ROZPOCZĘCIE ROKU HARCERSKIEGO), RAJDY, OBOZY (HALIZ I NALIZ), KURSY I SZKOLENIA ORAZ INNE PRZEDSIĘWZIĘCIA JAKO DODATKOWA SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Wpłaty można dokonać wyłącznie na konto bankowe Hufca Mysłowice
Hufiec: Bank Pekao S.A. 40 1240 4315 1111 0000 5302 4798
tytułem: nazwa imprezy, imię i nazwisko, nazwa jednostki

 

Zobacz Również

Składki

2018-01-31 21:07:20
admin

18

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

2017-09-06 12:07:40
admin

18

PODSUMOWANIE ROKU 2016- FINANSE

2017-05-28 19:00:44
admin

18