DPSG PRZY WSPÓŁPRACY ZHP I SGDF

Europa, to coś więcej niż 28 krajów członkowskich UE! : ) Poznaj propozycję programową przygotowaną przez niemiecką organizację skautową DPSG przy współpracy liderów z ZHP i francuskiej organizacji SGDF.  Więcej na: http://cbp.zhp.pl/propozycje/be-a-star-zjednoczeni-dla-europy/

 6

Post Author: OLUU