JAK ZOSTAĆ HARCERZEM?

Chcesz aby Twoje dziecko wzięło udział w przygodzie życia? Spędzało aktywnie czas, poznawało nowych ludzi, jeździło na biwaki czy obozy, śpiewało przy ognisku? Nic prostszego! Harcerski system wychowawczy poprzez swoją pozytywność i dobrowolność wpływa na młodych ludzi i procentuje na całe dorosłe życie. Wielką siłą harcerstwa jest jego różnorodność. W harcerskiej zabawie nie zapominamy o patriotyzmie i szeroko rozumianych wartościach chrześcijańskich.

Jak zostać harcerzem? Nic prostszego! Najczęściej gromady zuchowe i drużyny harcerskie czy starszoharcerskie  działają przy szkołach publicznych. Zobacz jakie jednostki działają w Hufcu, poszukaj najbliższej drużyny, dowiedz się w jakie dni i w jakich godzinach mają zbiórki i działaj!

Twoje dziecko przynależeć może do danej jednostki w zależności od jego wieku.

  • Klasa 1, 2, 3 SP – gromada zuchowa
  • Klasa 4, 5, 6 SP – drużyna harcerska,
  • Gimnazjum – drużyna starszoharcerska
  • Szkoła ponadgimnazjalna – drużyna wędrownicza

Informacje możesz również uzyskać w siedzibie Hufca ZHP Mysłowice, gdzie możesz się udać w celu zapisania dziecka do harcerstwa. Tam dowiesz się wszystkich ważnych spraw związanych z przynależnością do ZHP i z naszą działalnością! : )

GDZIE MOŻNA NABYĆ PIERWSZY MUNDUR?
Centralna Składnica Harcerska 4 Żywioły: http://www.centralnaskladnicaharcerska.pl/
Woda Góry Las: http://www.wgl.pl/
Składnica Harcerska SKAUT: http://skladnicaharcerska.pl/
Katowice, ul. Młyńska

Zobacz Również

JAK SAMEMU ZROBIĆ GWIZDEK?

2017-06-27 15:23:06
oluu

18

BEZPIECZNE OGNISKO, CZYLI JAKIE?

2016-09-27 11:57:55
oluu

18

ANALIZA SWOT JAKO WRZEŚNIOWA POMOC

2016-09-16 23:57:53
oluu

18

WEEKEND HORRORÓW- PRAWIE JAK PIĄTEK 13-GO

2015-12-14 20:34:08
administrator

18