KONTAKT

DANE KONTAKTOWE:

 

homeSiedziba Komendy Hufca ZHP Mysłowice:
ul. Mikołowska 3, 41-400 Mysłowice [wejście z lewej strony budynku- pierwsze piętro].

mailAdres poczty elektronicznej:
hufiec@myslowice.zhp.pl

Dyżury Komendy Hufca:
Dyżury odbywają się zgodnie z rozpisem znajdującym się w KALENDARZU.

W celu konieczności spotkania z konkretnym członkiem komendy prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania drogą telefoniczną lub e-mailową.

DANE DO FAKTUR:

fv
ZHP KOMENDA ŚLĄSKIEJ CHORĄGWI
KOMENDA HUFCA MYSŁOWICE

ul. Mikołowska 3, 41-400 Mysłowice
NIP: 634-019-54-83

(numer NIP jest identyczny dla wszystkich Hufców ZHP w Polsce, zatem proszę uważać, by osoba wystawiająca fakturę prawidłowo wybrała Hufiec Mysłowice)

NUMER KONTA BANKOWEGO:

bank

pekao 40 1240 4315 1111 0000 5302 4798

Komenda Hufca:

KOMENDANT HUFCA: pwd. Marzena Drobiec-Pawłowska
Telefon: 534 – 963 – 007
Mailkomendant@myslowice.zhp.pl
z-ca KOMENDANTA HUFCA, SKARBNIK: phm. Paweł Laufer
Telefon: 515 – 072 – 932
Mailphm.laufer@gmail.com
członek KH ds. PROGRAMOWYCH I PRACY Z KADRĄ: pwd. Natalia Śledziona
Telefon: 788 – 848 – 347
Mailsledzionanatalia@gmail.com
KWATERMISTRZ HUFCA: pwd. Kamil Biśta
Telefon: 728 – 759 – 374
Mailkamilbista.bita@gmail.com

 

Komisja Rewizyjna

PRZEWODNICZĄCA: phm. Beata Fularska
Telefon: 601 – 768 – 274
Mail: bfularska@gmail.com
z-ca PRZEWODNICZĄCEJ: phm. Jolanta Waźbińska
Telefon: 502 – 758 – 520
Mail:
SEKRETARZ: pwd. Anna Wylęgała
Telefon: 505 – 451 – 556
Mail: anna.wylegala@zhp.net.pl

 

Komisja Stopni Instruktorskich

PRZEWODNICZĄCA: hm. Anna Berzowska
Telefon: 692 – 875 – 924
Mail: anna.berzowska@zhp.net.pl
z-ca PRZEWODNICZĄCEJ: phm. Beata Fularska
Telefon: 601 – 768 – 274
Mail: bfularska@gmail.com
SEKRETARZ: hm. Tomasz Fularski
Telefon: 601 – 466 – 993
Mail:
CZŁONEK KOMISJI: hm. Florian Strzemięcki
Telefon:
Mail: