KONTAKT

DANE KONTAKTOWE:

 

homeSiedziba Komendy Hufca ZHP Mysłowice:
ul. Mikołowska 3, 41-400 Mysłowice [wejście z lewej strony budynku- pierwsze piętro].

mailAdres poczty elektronicznej:
hufiec@myslowice.zhp.pl

Dyżury Komendy Hufca:
Dyżury odbywają się zgodnie z rozpisem znajdującym się w kalendarzu.

W celu konieczności spotkania z konkretnym członkiem komendy prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania drogą telefoniczną lub e-mailową.

DANE DO FAKTUR:

fv
ZHP KOMENDA ŚLĄSKIEJ CHORĄGWI
KOMENDA HUFCA MYSŁOWICE

ul. Mikołowska 3, 41-400 Mysłowice
NIP: 634-019-54-83

(numer NIP jest identyczny dla wszystkich Hufców ZHP w Polsce, zatem proszę uważać, by osoba wystawiająca fakturę prawidłowo wybrała Hufiec Mysłowice)

NUMER KONTA BANKOWEGO:

bank

pekao 40 1240 4315 1111 0000 5302 4798

Komenda Hufca:

KOMENDANT HUFCA: pwd. Marzena Drobiec-Pawłowska
Telefon: 534 – 963 – 007
Mailkomendant@myslowice.zhp.pl
z-ca KOMENDANTA HUFCA, SKARBNIK: pwd. Natalia Śledziona
Telefon: 788 – 848 – 347
Mail: natalia.sledziona@zhp.net.pl
członek KH ds. PROGRAMOWYCH I PRACY Z KADRĄ: pwd. Anna Wylęgała
Mail: anna.wylegala@zhp.net.pl

 

Komisja Rewizyjna

PRZEWODNICZĄCA: phm. Beata Fularska
Mail: beata.fularska@zhp.net.pl
z-ca PRZEWODNICZĄCEJ: phm. Jolanta Waźbińska
SEKRETARZ: pwd. Damian Goliński
Mail: damian.golinski@zhp.net.pl

 

Komisja Stopni Instruktorskich

P.O. PRZEWODNICZĄCEJ: phm. Beata Fularska
Mail: beata.fularska@zhp.net.pl
SEKRETARZ: hm. Tomasz Fularski
Mail: tomasz.fularski@zhp.net.pl
CZŁONEK KOMISJI: hm. Florian Strzemięcki