KOMISJA REWIZYJNA HUFCA

Członkowie Komisji Rewizyjnej Hufca zostali wybrani na 4-letnią kadencję poprzez głosowanie w trakcie Zjazdu Hufca ZHP Mysłowice dnia 29 listopada 2015 roku, o którym można przeczytać w poście: http://www.myslowice.zhp.pl/zjazd-hufca-2015-nowe-wladze-wybrane/

  • Przewodniczący:  phm. Beata Fularska, telefon 601-768-274
  • Z-ca przewodniczącego: phm. Jolanta Waźbińska, telefon 502-758-520
  • Sekretarz: pwd. Anna Wylęgała, telefon 505-451-556

Komisja rewizyjna to organ władzy hufca wybierany przez zjazd hufca. Sprawuje władzę kontrolną czuwając nad zgodnością pracy komendy hufca oraz podległych jej zespołów, funkcyjnych i jednostek z przepisami prawa ogólnego i wewnętrznego ZHP. Główne zadania komisja realizuje poprzez organizowanie kontroli, przeprowadzanie analiz i konstruowanie wniosków tudzież zaleceń. Praca komisji podlega bieżącej ocenie i kontroli ze strony Komisji Rewizyjnej Chorągwi Śląskiej.

kr krr krrr

Członkinie Komisji Rewizyjnej Hufca spotykają się z sobą wedle potrzeb, niemniej jednak minimum raz na kwartał w Biurze Hufca przy ulicy Mikołowskiej 3 w Mysłowicach.

Zobacz Również

Zmiany w dyżurach hufca

2018-11-16 15:42:34
admin

18

Nadzwyczajny Zjazd Hufca

2017-09-08 22:07:11
oluu

18

ZBIÓRKI AGITACYJNE HUFCA MYSŁOWICE

2017-09-06 11:19:55
oluu

18