KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH

Komisja prowadzi próby na stopnie instruktorskie przewodnika/przewodniczki. Komisja opiniuje programy prób na stopnie, a następnie służy pomocą merytoryczną podczas realizacji próby i opiniuje jej realizację, wnioskując o przyznanie stopnia, albo zamknięcie próby z wynikiem negatywnym.
Komisja pracuje również z opiekunami prób na stopnie. Dla osób realizujących próbę na stopień podharcmistrza i harcmistrza komisja sprawuje rolę opiniodawczą. Komisja współpracuje z zespołem kadry kształcącej.
Do zadań komisji należy również gromadzenie i upowszechnianie dorobku prób instruktorskich.

SKŁAD KSIDOKUMENTYOPIEKUNOWIE
[photo]hm Anna BERZOWSKAprzewodnicząca KSI
tel692-875-924
mail anna.berzowska@zhp.net.pl
 
[photo]phm Beata FULARSKAz-ca przewodniczącej KSI
tel601-768-274
mail 
 
[photo]hm Tomasz FULARSKIsekretarz KSI
tel601-466-993
mail 
 
[photo]hm Florian STRZEMIECKI – członek KSI
tel780-044-740
mail 
NAZWA DOKUMENTUPobierz .docPobierz .pdf
Regulamin Działania Komisji Stopni Instruktorskich 
Wniosek o otwarcie próby na stopień Przewodniczki / Przewodnika [wzór] 
 Karta próby na stopień [wzór] 
 Wniosek o zamknięcie próby na stopień Przewodniczki / Przewodnika [wzór] 
 Wymagania na stopień Przewodnika [wersja 2017-01-01]dokument 
 Uchwała nr 43/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 2 października 2016 r. w sprawie systemu stopni instruktorskich.doc 

LISTA PREFEROWANYCH OPIEKUNÓW

Stopień przewodniczki/przewodnika
każdy instruktor od stopnia podharcmistrza:
phm. Jolanta Waźbińska, phm. Paweł Laufer, phm. Beata Fularska, hm. Tomasz Fularski, hm. Florian Strzemiecki, hm. Anna Berzowska.
Stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni:
harcmistrz lub podharcmistrz spełniający równocześnie warunki: posiada stopień minimum 2 lata, ma zaliczoną służbę instruktorską, ma otwartą próbę na stopień harcmistrza:
hm. Florian Strzemiecki, hm. Anna Berzowska, hm. Tomasz Fularski, phm. Beata Fularska.
Stopień harcmistrza/harcmistrzyni:
instruktor posiadający stopień harcmistrza:
hm. Florian Strzemiecki, hm. Anna Berzowska, hm. Tomasz Fularski.