ZLOT ZHP “GDAŃSK 2018” – INFORMACJE DODATKOWE

W załącznikach przesyłam materiały dotyczące Rajdu Odkrywców 2018. Po rozpoczęciu w niektórych chorągwiach rekrutacji na Zlot ZHP “Gdańsk 2018” ze strony komend hufców pojawiły się pytania o możliwość przedłużenia pobytu na zlocie, by zapewnić uczestnikom co najmniej 14-dniowy letni wypoczynek, co jest istotne między innymi ze względu na oczekiwania podmiotów dofinasowujących udział w zlocie. Rajd […]