1,5% DLA HUFCA ZHP MYSŁOWICE

Kolejny raz rozliczając swoje dochody, każdy może przeznaczyć 1,5% swojego podatku na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego- największej organizacji wychowawczej w Polsce. W dniu 1 stycznia 2004 roku weszła w życie ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, która znacznie ułatwiła przekazywanie pieniędzy na wybrane organizacje pozarządowe. Na mocy ustawy podatnik płacący podatek dochodowy od osób fizycznych może przeznaczyć 1,5% swojego należnego podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego znajdującej się na oficjalnej liście tego rodzaju organizacji. Przed 1 stycznia 2007 roku podatnik był obowiązany osobiście dokonać przelewu na rzecz wybranej przez siebie OPP, a następnie odliczyć tę kwotę w swoim rozliczeniu rocznym. Obecnie na wniosek podatnika wyrażony w zeznaniu rocznym jeden procent na konto bankowe OPP przekazuje naczelnik urzędu skarbowego.

Działa to tak – osoba płacąca podatki i rozliczająca się z Urzędem Skarbowym za pomocą PIT-28 (Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych), PIT-36, PIT-37, PIT-38 (Zeznania o wysokości osiągniętego dochodu / poniesionej straty w roku podatkowym) wpisuje w odpowiedniej rubryce równowartość 1% należnego podatku dochodowego, obok dokładną nazwę OPP oraz numer w Krajowym Rejestrze Sądowym.

JAK TO ZROBIĆ?

KROK 1. Wybór organizacji pożytku publicznego

Kwota 1,5% może zostać przekazana ogólnie na Hufiec ZHP Mysłowice, bądź konkretnie na drużynę/ gromadę działającą w ramach Hufca.

KROK 2. Wypełnienie zeznania rocznego PIT

Po zmianach prawnych przekazanie przez podatników swojego 1,5% dla ZHP jest niezwykle proste. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L, PIT-38).

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w rubrykach wpisujemy:

 • Numer KRS: 0000273051
 • Wyliczoną kwotę 1,5% należnego podatku
 • Cel szczegółowy: Hufiec ZHP Mysłowice LUB Hufiec ZHP Mysłowice- nazwa drużyny
 • Wyrażenie zgody na podanie swoich danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego, co ułatwi prawidłowe rozdysponowanie środków 1% na odpowiednią jednostkę

KROK 3. US przekazuje pieniądze dla ZHP

Pieniądze – 1,5% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy do lipca roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji, dlatego nie ma prawnej możliwości rozdzielenia kwoty podatku np. dla ZHP i jednej z jej jednostek terenowych.

 

DLACZEGO WARTO PRZEKAZAĆ 1,5% SWOJEGO PODATKU NA ZHP?

 • ZHP to największe stowarzyszenie wychowawcze w Polsce.
 • ZHP uczy jak być pożytecznym, samodzielnym i odpowiedzialnym,
 • ZHP zrzesza i obejmuje opieką 100 tys. dzieci i młodzieży,
 • ZHP to ponad 10 tys. pracujących społecznie instruktorów – wychowawców,
 • ZHP wychowuje dobrych ludzi,
 • ZHP to organizacja o 100-letniej tradycji,
 • ZHP to gwarancja rzetelnego wydatkowania pieniędzy,
 • ZHP to inwestycja w dzieci Twoje, Twoich bliskich, Twoich znajomych,
 • ZHP to organizacja, która potrzebuje Twojej pomocy!

CO ZROBIMY Z OTRZYMANYMI ŚRODKAMI?

 • Przekażemy do środowisk harcerskich – drużyn, które przeznaczą je na dofinansowanie obozów dla najuboższych dzieci, zakup drobnego sprzętu biwakowego, dofinansowanie biwaków i rajdów harcerskich, zakup materiałów programowych ;
 • opracujemy nowoczesne programy wychowawcze, których zadaniem będzie praca na rozwojem charakteru, wiedzy i umiejętności zuchów, harcerzy i instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego;
 • Dofinansujemy kształcenie drużynowych oraz zastępowych– liderów naszej organizacji oraz instruktorów, którzy swą społeczną pracą wciąż dynamicznie rozwijają harcerski ruch. To na ich wiedzy i umiejętnościach opiera się wysoka jakość harcerskiego wychowania;
 • rozwijać będziemy harcerskie specjalności w tym Harcerski Klub Ratowniczy, ekologów, drużyny obronne czy artystyczne i wiele innych, które wprowadzają młodych ludzi w świat pasji, przyszłego rozwoju zawodowego i wielkiej przygody;