KONTAKT

 • Adres siedziby:
  ul. Mikołowska 3, 41-400 Mysłowice, wejście z lewej strony budynku- pierwsze piętro.

mapa2 mapa2 mapa3

 • DANE DO FAKTUR:
  ZHP KOMENDA ŚLĄSKIEJ CHORĄGWI
  KOMENDA HUFCA MYSŁOWICE
  ul. Mikołowska 3, 41-400 Mysłowice
  NIP: 634-019-54-83
  (numer NIP jest identyczny dla wszystkich Hufców ZHP w Polsce, zatem proszę uważać, by osoba wystawiająca fakturę prawidłowo wybrała Hufiec Mysłowice)
 • NUMER I NAZWA KONTA BANKOWEGO:
  Hufiec:
  Bank Pekao S.A. 40 1240 4315 1111 0000 5302 4798
  Konto dodatkowe: Bank Ochrony Środowiska 61 1540 1128 2011 6775 1513 0001
 • ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ:
  hufiec@myslowice.zhp.pl
 • DYŻUR W BIURZE HUFCA:
  odbywa się w czasie roku szkolnego w każdą środę od 18:00 do 20:00 (szczegółowe informacje w Terminarz 2016-2017). W celu konieczności spotkania z konkretnym członkiem komendy prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania drogą telefoniczną lub e-mailową
 • KOMENDANT HUFCA: pwd. Michał Grzeszkowiak
  Telefon: 697 178 397
  E-mail: komendant@mysłowice.zhp.pl
 • ZASTĘPCA KOMENDANTA DS. ORGANIZACYJNYCH: phm. Paweł Laufer
  Telefon: 694 306 854
  E-mail: phm.laufer@gmail.com
 • SKARBNIK: pwd. Marzena Drobiec-Pawłowska
  Telefon: 534 963 007
  E-mail: marzenadrobiec@wp.pl
 • INSTRUKTOR DS. SZKOLENIA I PRACY Z KADRĄ, ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH, PRZEWODNICZĄCA ZESPOŁU KADRY KSZTAŁCĄCEJ:
  hm. Anna Gandyk-Piszczek
  Telefon: 692 875 924
  E-mail: ania.gandyk@wp.pl
 • KWATERMISTRZ HUFCA, PREZES HARCERSKIEGO KLUBU RATOWNICZEGO „YGGDRASIL”: pwd. Kamil Biśta
  Telefon: 728 759 374
  E-mail: kamilbista.bita@gmail.com
 • PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ HUFCA, ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH:
  phm. Beata Fularska
  Telefon: 601 768 274
  E-mail: bfularska@gmail.com
 • CZŁONEK KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH: hm. Florian Strzemiecki
  Telefon: 780 044 740

 • SEKRETARZ KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH: hm. Tomasz Fularski
  Telefon: 601 466 993
 • ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ KOMISJI REWIZYJNEJ HUFCA:
  phm. Jolanta Waźbińska
  Telefon: 502 758 520
 • PRZEWODNICZĄCA KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH:
  pwd. Anna Wylęgała
  Telefon: 505 451 556
  E-mail: wylegala.anna@gmail.com
 • OPIEKUNKA I SZEF WYSZKOLENIA HARCERSKIEGO KLUBU RATOWNICZEGO „YGGDRASIL”: Izabela Żokowska
  Telefon: 518 516 357
  E-mail: ratownikmedyczny.hufiecmce@gmail.com
 • CZŁONEK KOMISJI KADRY KSZTAŁCĄCEJ: hm. Joanna Muniowska
  Telefon: 507 060 421
 • ADMINISTRATOR TECHNICZNY STRONY ORAZ OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA TREŚĆ, PROMOCJĘ I INFORMACJĘ, CZŁONEK ZESPOŁU KWATERMISTRZOWSKIEGO: dh. Aleksandra Lis
  e-mail: aleksandra.lis.1989@gmail.com