JEDNOSTKI

Hufiec ZHP Mysłowice zrzesza aktualnie 186 harcerzy w 9 jednostkach podstawowych. Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące poszczególnych gromad i drużyn.


http://www.myslowice.zhp.pl/wp-content/uploads/2014/01/zuchy.jpg
ZUCHY to dzieci w wieku od 6 do 9-10 lat. Podstawową zasadą ich działania jest zabawa, która odbywa się w gromadach zuchowych. Gromada jest podzielona na szóstki, które wbrew swojej nazwie skupiają od 5 do 8 zuchów. Drużynowy jest wodzem w zabawie.

Obecnie w hufcu działa jedna gromada zuchowa:
1) Próbna Gromada Zuchowa Niedźwiadki Uszatki

 

harcerze

HARCERZE (MŁODSI) to dzieci w wieku od 9 do 13 lat. Drużyna harcerska składa się z zastępów, a drużynowy jest przywódcą i autorytetem.
1) 16 MDH Czarne Strzały

 

 

 

Harcerze starsi

HARCERZE STARSI to młodzież w wieku 13-16 lat. Drużyna starszoharcerska składa się z zastępów, ale jest dużo bardziej samorządna i „oddolna” od drużyny harcerskiej. Wbrew temu, co sugerowałaby nazwa, harcerzom starszym dużo bliżej do wędrowników, niż do harcerzy. Drużynowy jest przewodnikiem
w poszukiwaniach.

 

wędrownicyWĘDROWNICY to ostatni etap harcerskiej przygody widzianej oczami uczestnika. U wędrowników zastępy pełnią mniejszą rolę, większość aktywności skupia się w tworzonych doraźnie zespołach zadaniowych – patrolach. Drużyna wędrownicza jest całkowicie samorządna i demokratyczna. Drużynowy jest pierwszym spośród równych i jest wybierany przez całą drużynę.

                                           W hufcu działają dwie drużyny wędrownicze:
1) 5 Drużyna Wędrownicza Niezgodni
2) 13 Obronna Drużyna Wędrownicza Duchy