• DOKUMENTACJA
 • Logo hufca (jpg)
 • Pakiet o planowaniu pracy  (pdf)
 • Sprawności harcerskie (pdf)
 • Potwierdzenie świadczenia usług wolontariackich na rzecz ZHP (doc)
 • Zapytanie o udzielenie informacji o osobie (zaświadczenie o niekaralności) (doc)
 • DOKUMENTACJA DRUŻYNY
 • Informacje dotyczące działalności drużyn (pdf) (doc)
 • Zgoda na przynależność dziecka do ZHP (pdf)
 • Deklaracja członkowska do ZHP- dla osób powyżej 16rż (pdf)
 • Program pracy drużyny (pdf) (doc)
 • Książka finansowa drużyny (pdf) (doc)
 • Deklaracja opiekuna gromady/drużyny (pdf) (doc)
 • Deklaracja drużynowego gromady/drużyny (pdf) (doc)
 • DOKUMENTACJA BIWAKU
 • Algorytm zatwierdzania biwaku i innych imprez (doc)
 • Karta biwaku A (pdf) (doc)
 • Karta biwaku B (pdf) (doc)
 • Zgoda na biwak (pdf) (doc)
 • Lista uczestników (pdf) (doc)
 • Prelimnarz (pdf) (doc)
 • DOKUMENTACJA MAGAZYNU
 • Regulamin magazynu (pdf) (doc)
 • Karta przekazania sprzętu drużyny do magazynu (pdf)
 • Karta wypożyczenia sprzętu z magazynu (pdf)
 • DOKUMENTY DOT. ZBIÓREK OFIARNOŚCI PUBLICZNEJ
 • Regulamin zbiórek ofiarności publicznej  (pdf)
 • Identyfikator zbiórek ofiarności publicznej  (pdf) (doc)
 • Wniosek o organizację zbiórki ofiarności publicznej  (pdf)
 • Protokół z przeprowadzonej zbiórki ofiarności publicznej  (pdf)
 • Zgoda rodzica na uczestnictwo dziecka w zbiórce ofiarności publicznej  (pdf)
 • DOKUMENTY ZHP
 • Księga identyfikacji wizualnej Chorągwi Śląskiej ZHP  (pdf)
 • Strategia rozwoju ZHP na lata 2012-2017  (pdf)
 • Standardy tworzenia aktów prawa wewnętrznego ZHP  (pdf)
 • Regulamin spraw członkowskich ZHP (pdf)
 • Statut ZHP  (pdf)
 • Zasady współdziałania Harcerskich Grup Ratowniczych z Systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego  (pdf)
 • Instrukcja systemów ewidencji harcerskich  (pdf)
 • Regulamin harcerskiego Internetu  (pdf)
 • INSTRUKCJA GROMADY, DRUŻYNY, KRĘGU I KLUBU SPECJALNOŚCIOWEGO
 • Uchwała GK ZHP 112/2016 w sprawie zatwierdzenia Instrukcji… (doc)
 • Instrukcja tworzenia i działania szczepu i związku drużyn (pdf) (doc)
 • Załącznik 1: Zgoda na przynależność dziecka do ZHP (doc)
 • Załącznik 2: Deklaracja członkowska ZHP (doc)
 • Załącznik 3: Deklaracja drużynowego (doc)
 • Załącznik 4: Deklaracja opiekuna gromady/drużyny (doc)
 • Załącznik 5: Oświadczenie o spełnianiu warunków członkostwa w jednostkach NS (doc)
 • INSTRUKCJA DZIAŁANIA SZCZEPU
 • Uchwała GK ZHP 156/2016 w sprawie nowej Instrukcji działania szczepu (pdf) (doc)
 • Instrukcja tworzenia i działania szczepu i związku drużyn (pdf) (doc)
 • Załącznik 1: Zobowiązanie do prowadzenia szczepu (pdf) (doc)
 • Załącznik 2: Zobowiązanie do prowadzenia związku drużyn (pdf) (doc)
 • INSTRUKCJA DZIAŁANIA HUFCA
 • Uchwała GK ZHP 157/2016 w sprawie nowej Instrukcji działania hufca (pdf) (doc)
 • Instrukcja tworzenia i działania hufca (pdf) (doc)
 • Przykładowy rozkaz (pdf) (doc)
 • Załącznik 2: Protokół przekazania hufca (pdf) (doc)
 • DOKUMENTY DOTYCZĄCE HALiZ
 • Uchwała Głównej Kwatery ZHP w sprawie Instrukcji HALiZ  (pdf)
 • Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej  (pdf)
 • Zał 1: Wzór warunków uczestnictwa  (pdf)
 • Zał 2: Raport przedobozowy  (pdf)
 • Zał 4: Książka komendanta formy HALiZ  (pdf)
 • Zał 5: Raport poobozowy  (pdf)
 • Zał 6: Protokół przekazania sprzętu  (pdf)
 • Zał 7: Plan finansowy formy HALiZ  (xlsx)
 • Zał 7a: Plan finansowy formy HALiZ  (xlsx)
 • Zał 8: Lista wpłat uczestników  (pdf)
 • Zał 9: Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku  (pdf)
 • Zał 9a: Karta kwalifikacyjna uczestnika formy HALiZ innej niż wypoczynek (pdf)
 • Zał 11: Porozumienie w sprawie wynajmu bazy  (pdf)
 • Zał 12: Umowa najmu pojazdu  (pdf)
 • Zał 13: Umowa użyczenia  (pdf)
 • Zał 14: Ewidencja przebiegu pojazdu  (pdf)
 • Zał 14a: Ewidencja przebiegu pojazdu  (xlsx)
Zobacz Również

Terminarz Hufca 2017/2018

2017-11-01 08:26:06
gofer

8

41 DH “SOKOŁY”

2017-10-21 08:00:22
oluu

8

Dokumenty

2017-10-10 08:02:21
administrator

8

Cała Polska na jednym Zlocie!

2017-10-08 12:48:03
gofer

8