KOMENDA HUFCA

zhp myslowice

Komenda hufca to jego zarząd wybrany podczas zjazdu hufca przez kadrę. W okresie między zjazdami kieruje bieżącą działalnością hufca. Komendzie podlegają wszystkie zespoły instruktorskie i funkcyjni pomagający w kierowaniu hufcem. Do zadań komendy należy m. in. tworzenie i zatwierdzanie planu pracy hufca, przyjmowanie sprawozdań zespołów, decydowanie w sprawach finansowo- organizacyjnych, prowadzenie dokumentacji hufca, współpraca z komendą chorągwi i władzami samorządowymi oraz innymi partnerami w działalności hufca.

Zjazd Hufca ZHP Mysłowice, w dniu 30 listopada 2019 r., dokonał wyboru Komendantki oraz członków Komendy Hufca w składzie:

 

 

KOMENDANTKA HUFCA:
pwd. Marzena DROBIEC-PAWŁOWSKA

 

 

ZASTĘPCA KOMENDANTA, SKARBNIK:
pwd. Natalia Śledziona
członek KH ds. PROGRAMOWYCH I PRACY Z KADRĄ:
pwd. Anna Wylęgała

Poprzednia komenda hufca od 6 września 2017 do 30 listopada 2019, wybrana została z powodu rezygnacji z powodów osobistych ówczesnego komendanta Hufca.
W jej skład wchodzili:

  • pwd. Marzena Drobiec-Pawłowska – komendant hufca;
  • phm. Paweł Laufer – zastępca komendanta ds. organizacyjnych, skarbnik
  • pwd.  Natalia Śledziona – instruktor ds. kształcenia i pracy z kadrą
  • pwd. Kamil Biśta – kwatermistrz
Komenda Hufca ZHP Mysłowice – kadencja 2017-2019