KOMENDA HUFCA

zhp myslowice

Komenda hufca to jego zarząd wybrany podczas zjazdu hufca przez kadrę. W okresie między zjazdami kieruje bieżącą działalnością hufca. Komendzie podlegają wszystkie zespoły instruktorskie i funkcyjni pomagający w kierowaniu hufcem. Do zadań komendy należy m. in. tworzenie i zatwierdzanie planu pracy hufca, przyjmowanie sprawozdań zespołów, decydowanie w sprawach finansowo- organizacyjnych, prowadzenie dokumentacji hufca, współpraca z komendą chorągwi i władzami samorządowymi oraz innymi partnerami w działalności hufca.

 

 

Aktualny skład Komendy Hufca Mysłowice:

Komendantka Hufca Mysłowice:

pwd. Anna Wylęgała HR.

 

Skarbniczka Hufca Mysłowice

dh. Anna Mendakiewicz

 

Zastępca Komendantki Hufca ds. organizacyjnych

pwd. Kamil Długajczyk HR.