KOMENDA HUFCA

zhp myslowice

Komenda hufca to jego zarząd wybrany podczas zjazdu hufca przez kadrę. W okresie między zjazdami kieruje bieżącą działalnością hufca. Komendzie podlegają wszystkie zespoły instruktorskie i funkcyjni pomagający w kierowaniu hufcem. Do zadań komendy należy m. in. tworzenie i zatwierdzanie planu pracy hufca, przyjmowanie sprawozdań zespołów, decydowanie w sprawach finansowo- organizacyjnych, prowadzenie dokumentacji hufca, współpraca z komendą chorągwi i władzami samorządowymi oraz innymi partnerami w działalności hufca.

Nadzwyczajny Zjazd Hufca ZHP Mysłowice, w dniu 8 września 2017 r., dokonał wyboru Komendantki oraz członków Komendy Hufca w składzie:

 

 

KOMENDANTKA HUFCA:
pwd. Marzena DROBIEC-PAWŁOWSKA

 

 

ZASTĘPCA KOMENDANTA, SKARBNIK:
phm. Paweł LAUFER
INSTRUKTOR DS. SZKOLENIA I PRACY Z KADRĄ:
pwd. Natalia ŚLEDZIONA
KWATERMISTRZ:
pwd. Kamil BIŚTA
Komenda Hufca ZHP Mysłowice – kadencja 2017-2019

Poprzednia komenda hufca od 29 listopada 2015 do 6 września 2017 roku, kiedy to komendant hufca, z przyczyn osobistych, złożył rezygnację z pełnienia funkcji.
W jej skład wchodzili:

  • pwd. Michał Grzeszkowiak – komendant hufca;
  • phm. Paweł Laufer – zastępca komendanta ds. organizacyjnych
  • pwd. Marzena Drobiec-Pawłowska – skarbnik
  • pwd. Kamil Biśta – kwatermistrz

O Zjeździe Hufca ZHP Mysłowice w 2015 roku można przeczytać w poście [tutaj]

Komenda Hufca
Komenda Hufca ZHP Mysłowice – kadencja 2015-2017.