KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH

Komisja prowadzi próby na stopnie instruktorskie przewodnika/przewodniczki. Komisja opiniuje programy prób na stopnie, a następnie służy pomocą merytoryczną podczas realizacji próby i opiniuje jej realizację, wnioskując o przyznanie stopnia, albo zamknięcie próby z wynikiem negatywnym.
Komisja pracuje również z opiekunami prób na stopnie. Dla osób realizujących próbę na stopień podharcmistrza i harcmistrza komisja sprawuje rolę opiniodawczą.
Do zadań komisji należy również gromadzenie i upowszechnianie dorobku prób instruktorskich.
Komisja spotyka się co miesiąc, w drugi czwartek danego miesiąca.

 

SKŁAD KSI:

  • hm. Beata Fularska – Przewodnicząca KSI
  • hm. Tomasz Fularski – sekretarz KSI
  • hm. Anna Peterko – członek KSI