KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH

Komisja prowadzi próby na stopnie instruktorskie przewodnika/przewodniczki oraz podharcmistrza/podharcmistrzyni. Komisja opiniuje programy prób na stopnie, a następnie służy pomocą merytoryczną podczas realizacji próby i opiniuje jej realizację, wnioskując o przyznanie stopnia, albo zamknięcie próby z wynikiem negatywnym. Komisja pracuje również z opiekunami prób na stopnie. Dla osób realizujących próbę na stopień harcmistrza komisja sprawuje rolę opiniodawczą. Komisja współpracuje z zespołem kadry kształcącej. Do zadań komisji należy również gromadzenie i upowszechnianie dorobku prób instruktorskich.

SKŁAD KSI HUFCA MYSŁOWICE

LISTA PREFEROWANYCH OPIEKUNÓW
1) Stopień przewodniczki/przewodnika
każdy instruktor od stopnia podharcmistrza:
phm. Jolanta Waźbińska, phm. Paweł Laufer, phm. Beata Fularska, hm. Tomasz Fularski, hm. Florian Strzemiecki, hm. Anna Gandyk-Piszczek
2) Stopień podharcmistrza/podharcmistrzyni:
harcmistrz lub podharcmistrz spełniający równocześnie warunki: posiada stopień minimum 2 lata, ma zaliczoną służbę instruktorską, ma otwartą próbę na stopień harcmistrza:
hm. Florian Strzemiecki, hm. Anna Gandyk-Piszczek, hm. Tomasz Fularski, phm. Beata Fularska
3) Stopień harcmistrza/harcmistrzyni:
instruktor posiadający stopień harcmistrza:
hm. Florian Strzemiecki, hm. Anna Gandyk-Piszczek, hm. Tomasz Fularski,