HISTORIA

Historia Hufca ZHP Mysłowice w pigułce

1923
Komenda Chorągwi ZHP w Katowicach postanowiła zorganizować w październiku 1923 roku w Mysłowicach odrębny hufiec. Pierwsze trzy drużyny powstały już w 1922 roku, a z nowym rokiem ich liczba wzrosła do 10-ciu, dlatego też data 10-tego była najbliższą datą do rozpoczęcia działalności. Pierwszym komendantem hufca został dh Stanisław BŁASIŃSKI.

1923-1933
W tych latach hufiec rozrasta się do 15 drużyn męskich i 10 drużyn żeńskich.

1939
W nocy 25/26 listopada 1939 r. harcerze Jan HELIŃSKI, Stanisław NOWAK i SIKORA rozlepiali w mieście ulotki, których treścią były pierwsze zwrotki Hymnu Państwowego i Roty.

1945
15 lutego 1945 hufiec podejmuje pracę harcerską po wyzwoleniu jako jeden z pierwszych na terenie Chorągwi Śląskiej. 18 marca 1945 na odprawie kadry zostaje wybrana nowa Komenda Hufca z komendantem HR Stanisławem MROWCEM.

1946
Tego roku hufiec liczy już 550 członków. Lato 1946 i 1947 to czas pierwszych po wojnie obozów hufca w Dobrodzieniu.

1948
Latem zorganizowano obóz w Lachowicach w ramach Harcerskiej Służby Polsce.
10 października 1948 – na obchodach 25lecia działalności harcerskiej został poświęcony sztandar hufca, odbyła się defilada drużyn. Hufiec liczył wtedy 9 drużyn harcerskich i 6 drużyn zuchowych.

1949
25 września 1949 phm Stanisław MROWIEC rezygnuje z funkcji komendanta. Hufiec Mysłowice ze względów politycznych zawiesza swoją działalność.

1950-1956
W tych latach na terenie naszego miasta działa hufiec Organizacji Harcerskiej , komendantką była Stefania TROCHÓWNA. Z tego okresu zachował się sztandar.

1957-1958
Powrót hufca ZHP do działalności, komendantem ponownie zostaje phm Stanisław MROWIEC. W kwietniu 1957 odbyło się pierwsze po odrodzeniu Przyrzeczenie Harcerskie.
Latem 1957 i 1958 odbyły się obozy w Wapienicy i Lewinie Kłodzkim. W 600-letnią rocznicę powstania naszego miasta władze Mysłowic ufundowały harcerzom sztandar. Odbyła się uroczystość z udziałem harcerzy z ościennych hufców.
Hufiec liczył wtedy 1108 zuchów, harcerzy i instruktorów.

1968
Władze miasta fundują Hufcowi Mysłowice Ośrodek Obozowy w Piłce koło Lublińca.

1972-1981
W szkołach ponadpodstawowych działają drużyny Harcerskiej Służby Polsce Socjalistycznej.

1960-1970
W tych latach hufiec organizował obozy w Wapienicy, Nierodzimiu, Łętowni, Jeleniowie i w Piłce oraz Brał udział w Operacji FROMBORK (1966-73), BIESZCZADY 40 (1978).

1979
Był to Międzynarodowy Rok Dziecka, w czasie którego drużyny realizowały program pod hasłem „Dzieciom uśmiech – światu pokój”.

1981
Powstaje w hufcu Kadrowa Drużyna Harcerzy Starszych skupiająca funkcyjnych drużyn HSPS. W 1982 roku drużyny próbne przystępują do „Ofensywy tarszoharcerskiej”, w wyniku czego powstaje 8 drużyn starszoharcerskich w hufcu.

1983
Mija 60-ta rocznica działalności hufca, w związku z czym podjęto kampanię „Bohater” w celu nadania imienia hufcowi.1984-1988 Okres realizacji kampanii „Bohater”; przebiegała ona w trzech etapach: 1) Harcerze poszukiwali sylwetek byłych harcerzy, działaczy i zasłużonych dla hufca, 2) Okres umacniania podstawowych ogniw zastępów i drużyn, 3) Podsumowanie na szczeblu hufca. Równocześnie realizowano w hufcu Czteroletni Program Rozwoju Hufca oraz Trzyletni Turniej Drużyn: Wędrówek i Sprawności Harcerskiej, Służby Społeczno-Kulturalnej i Gospodarności Inicjatyw Drużyn. Drużyny Hufca uczestniczyły wtedy także w Zlocie Grunwaldzkim w latach 1983 i 1988.

1988
28 maja 1988 odbyła się uroczystość nadania hufcowi imienia „Bojowników o Polskość Śląska”. W programie imprezy m.in. znalazło się: zlot drużyn, spotkanie z władzami, wręczenie wyróżnień, uroczysty apel, przegląd i defilada drużyn. Odbyło się również uroczyste Przyrzeczenie Harcerskie składane na sztandar hufca przez wyróżniających się harcerzy w realizacji zadań kampanii „Bohater”. Hufiec liczy 2416 zuchów, harcerzy i instruktorów.

1989
Na posiedzeniu Rady Hufca 13 września 1989 r. nastąpił rozdział władz hufca, zgodnie z zaleceniem Zjazdu ZHP. Komendantem hufca jest phm Zbigniew STOLORZ, a Przewodniczącą Rady Hufca hm Danuta Farana.

1993
W październiku 1993 obchodzono 70-tą rocznicę działalności hufca. Na terenie MOSiR odbył się festyn harcerski i Spotkanie Pokoleń Harcerskich. W Muzeum Pożarnictwa otwarto wystawę dorobku harcerstwa w mieście.

1994-2000
Okres realizacji programu związku „Moje Ojczyzny” – program aktywizacji środowisk wychowawczych związku. Hasła przewodnie w tym programie to „Woda jest życiem”, „Odkrywcy Nieznanego Świata”, Paszport do Europy”, „Bądź Gotów”, „Ścieżka zdrowia”, „Od samorządności do demokracji”.

1993-2003
1993-99 działa 13 drużyn, 1999-2003 – 14 . Hufiec liczył w roku 1999- 153 członków, a w 2003 – 205.

2003
W ramach obchodów 80-lecia hufca zorganizowano 2-dniowy Harcerski Festyn z biwakiem oraz pokazem dorobku kulturalnego harcerzy (w dniach 27-28 września).