JAK ZOSTAĆ HARCERZEM?

Chcesz aby Twoje dziecko wzięło udział w przygodzie życia? Spędzało aktywnie czas, poznawało nowych ludzi, jeździło na biwaki czy obozy, śpiewało przy ognisku? Nic prostszego! Harcerski system wychowawczy poprzez swoją pozytywność i dobrowolność wpływa na młodych ludzi i procentuje na całe dorosłe życie. Wielką siłą harcerstwa jest jego różnorodność. W harcerskiej zabawie nie zapominamy o patriotyzmie i szeroko rozumianych wartościach chrześcijańskich.

Jak zostać harcerzem? Nic prostszego! Najczęściej gromady zuchowe i drużyny harcerskie czy starszoharcerskie  działają przy szkołach publicznych. Zobacz jakie jednostki działają w Hufcu, poszukaj najbliższej drużyny, dowiedz się w jakie dni i w jakich godzinach mają zbiórki i działaj!

Twoje dziecko przynależeć może do danej jednostki w zależności od jego wieku.

  • Klasa 1, 2, 3 SP – gromada zuchowa
  • Klasa 4, 5, 6 SP – drużyna harcerska,
  • Klasa 7, 8 SP oraz Klasa 1 szkoły ponadgimnazjalnej – drużyna starszoharcerska
  • Klasa 2, 3, 4 szkoły ponadgimnazjalnej – drużyna wędrownicza

Informacje możesz również uzyskać w siedzibie Hufca ZHP Mysłowice, gdzie możesz się udać w celu zapisania dziecka do harcerstwa. Tam dowiesz się wszystkich ważnych spraw związanych z przynależnością do ZHP i z naszą działalnością! : )

GDZIE MOŻNA NABYĆ PIERWSZY MUNDUR?
Centralna Składnica Harcerska 4 Żywioły: http://www.centralnaskladnicaharcerska.pl/
Woda Góry Las: http://www.wgl.pl/
Składnica Harcerska SKAUT: http://skladnicaharcerska.pl/
Katowice, ul. Młyńska