AKCJA 1%

Czuwaj!
w biurze hufca znajdują się ulotki dla drużyn dotyczące akcji 1% w naszym hufcu. Zapraszamy drużynowych bądź innych przedstawicieli celem ich odebrania. Pozdrawiamy!

1415

Post Author: Kamil Żak