DO SĄDU I PROKURATURY PO PORADĘ

W ramach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, w mysłowickiej Prokuraturze Rejonowej wyznaczeni prokuratorzy udzielają bezpłatnych porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Pomoc będzie można znaleźć także w mysłowickim sądzie przy ul. Krakowskiej 2, a także w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej przy ulicy Krakowskiej 4.

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw rozpoczął się w poniedziałek (20.02) i potrwa do piątku (24.02). W siedzibie mysłowickiej prokuratury, która mieści się w budynku przy ulicy Mikołowskiej 4a, porady od wtorku do piątku są udzielane w godz. 7.30 – 15.30. Również w siedzibie mysłowickiego sądu przy ul. Krakowskiej 2 można uzyskać pomoc w godzinach godz. od 9.00 do 14.00 (porady są udzielane w pokoju 108).

Bezpłatnych porad udziela również Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej, mieszczący się na I piętrze budynku przy ul. Krakowskiej 4 ( w godz. Od 12.00 do 14.00).

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, zapoczątkowany w 2000 roku przez MSWiA, ma celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. O pomoc mogą się zwrócić osoby, które są ofiarami przestępstw, np. zostały pobite, okradzione, były zastraszane itp.

Post Author: Kamil Żak