INTELIGENTNY MYSŁOWICKI MONITORING MIEJSKI

Poniżej wiadomość przekazana od Pani Beaty Sowa z Zespołu Prasowego UM Mysłowice:

Szanowni Państwo,
11 lutego br. Urząd Miasta ogłosił przetarg na wdrożenie Inteligentnego Mysłowickiego Monitoringu Miejskiego w skrócie: IM³. Monitoring miejski będzie składał się z 40 kamer zainstalowanych w 28 lokalizacjach oraz z 2 punktów mobilnych. Pierwsze 4 punkty monitoringu powstaną w ciągu dwóch miesięcy po akceptacji dokumentacji po podpisaniu umowy z wykonawcą. Pozostałe 24 lokalizacje powstaną w ciągu kolejnych czterech miesięcy. Wartość monitoringu, która została zaplanowana w Wieloletnim Planie Finansowym Mysłowic, to 4 mln 900 tys. zł. Planowany termin wdrożenia i utrzymania monitoringu przypada na lata 2017 – 2023. Załącznik: Powstanie Inteligentny Mysłowicki Monitoring Miejski

Post Author: Kamil Żak