KOLEJNE POSZUKIWANIA NIEZWYCZAJNYCH

Każdego dnia blisko 10 000 instruktorów – wolontariuszy Związku Harcerstwa Polskiego, z zaangażowaniem wychowuje najmłodsze pokolenie Polaków w zgodzie z ideałami płynącymi z Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. Zgłoś swojego bohatera do plebiscytu instruktorskiego Niezwyczajni 2016!

Kandydatem w plebiscycie może być każdy instruktor ZHP oraz osoba pełniąca funkcję instruktorską. Do plebiscytu zgłaszane są osiągnięcia i wydarzenia, które miały miejsce w 2016 roku. Kandydatów do plebiscytu mogą zgłaszać drużyny harcerskie, inne jednostki organizacyjne ZHP, pojedynczy harcerze i instruktorzy, rodzice, przyjaciele i sympatycy harcerstwa. Kandydata zgłasza się poprzez ankietę aplikacyjną, która zostanie umieszczona  na stronie internetowej ZHP.  Na zgłoszenia kandydatów czekamy do 31 grudnia 2016 r. do godziny 23:59.

Kategorie szóstej edycji: 1) Aktywność społeczna 2) Praca z kadrą 3) Nieprzetarty szlak 4) Granatowy szlak 5) Efektywne zarządzanie

f

Więcej info: https://zhp.pl/2016/niezwyczajni-instruktorzy-zglos-swojego-kandydata/

a b
c
d e

Post Author: Kamil Żak