KONFERENCJA SPECJALNOŚCIOWA “CZAS NA SPECJALNOŚCI 3”

Serdecznie zapraszam wszystkie osoby zainteresowane tematyką specjalności harcerskich na konferencję specjalnościową organizowaną po raz trzeci w Białymstoku. Konferencja odbędzie się 8-9 kwietnia 2017r. 

Konferencja jest adresowana do osób, które pracują ze specjalnościami oraz, które chcą rozpocząć przygodę specjalnościową w ZHP. Ponadto serdecznie zapraszamy osoby odpowiedzialne w hufcach i chorągwiach za wspieranie specjalności.

Pierwszego dnia konferencji odbędą się wykłady, podczas których zapoznamy się ze sposobami pracy wybranych specjalności oraz ogólnie jak pracować specjalnościami. W drugiej części pierwszego dnia odbędzie się praca w grupach roboczych (dyskusyjnych). Drugiego dnia odbędą się warsztaty specjalnościowe  z poszczególnych technik specjalnościowych.

Pierwszy dzień konferencji jest bezpłatny. Z kolei poszczególne warsztaty będą odpłatne (od 5 do 20zł za warsztat).

W konferencji uczestnikami i prelegentami będą instruktorzy Wydziału Wsparcia Specjalnościowego GK ZHP, jest to dobra okazja do zapoznania się i możliwość zadania pytań bezpośrednio osobom odpowiedzialnym za poszczególne specjalności.

Szczegóły konferencji na wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/260445811073814/

Zgłoszenia: https://czasnaspecjalnosci3.zgloszenia24.pl/

 

Czuwaj!
phm. Adam Piotr Wnorowski
Komendant konferencji specjalnościowej “Czas na specjalności 3” w Białymstoku
Instruktor ds. specjalności technicznej Wydziału Wsparcia Specjalnościowego GK ZHP

Post Author: Kamil Żak