Kwalifikacja uczestników na ZLOT ZHP GDAŃSK 2018

Do pobrania:

  1. Załącznik do karty kwalifikacyjnej uczestnika niepełnoletniego
  2. Załącznik do karty kwalifikacyjnej uczestnika pełnoletniego
  3. Karta kwalifikacyjna
  4. Warunki uczestnictwa

 

Kwalifikacja uczestników niepełnoletnich następuje na podstawie :

-karty kwalifikacyjnej,

-załącznika do karty kwalifikacyjnej uczestnika niepełnoletniego,

-warunków uczestnictwa.

Dokumenty te muszą być podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych uczestnika.

Kwalifikacja uczestników pełnoletnich następuje na podstawie

-karty kwalifikacyjnej,

-załącznika do karty kwalifikacyjnej uczestnika pełnoletniego,

-warunków uczestnictwa.

Dokumenty te mogą być podpisane przez uczestnika.

Dokumenty znajdziesz pod linkiem : ……………..

WSZYSTKIE DOKUMENTY MUSZĄ BYĆ UZUPEŁNIONE I DOSTARCZONE DO KOMENDY HUFCA ZHP MYSŁOWICE NAJPÓŹNIEJ 6 CZERWCA (ŚRODA – DYŻUR). 

Post Author: Kamil Żak