LIST PRZEWODNICZĄCEGO I NACZELNIKA ZHP

Szanowna Druhno Komendantko, Szanowny Druhu Komendancie!
Szanowni Członkowie Komend i Władz Hufca!

Serdecznie zapraszamy Was oraz wszystkich instruktorów Waszych Hufców do wzięcia udziału w tworzeniu Strategii ZHP na lata 2018-2025.

Chcąc w pełni wykorzystać potencjał ZHP oraz wszystkie możliwości i szanse, które stoją przed naszą organizacją, pragniemy określić wizję ZHP w 2025 roku oraz ambitne cele służące jej realizacji.

Jeżeli strategia ta ma być narzędziem do pozytywnych zmian w ZHP, musi być realizowana w całym Związku przez wszystkie harcerskie komendy, drużyny i zespoły. Powinna być inspiracją do działań oraz drogowskazem, co do kierunku prac i ich celu. Strategia powinna pokazać, co będzie kluczowe dla rozwoju ZHP. Strategia wyznaczy najważniejsze cele dla wszystkich poziomów struktury organizacyjnej, pozostawiając dobór konkretnych sposobów ich realizacji harcerskim komendom. Zadanie znalezienia właściwej drogi do osiągnięcia założonych celów strategicznych stać będzie przed wszystkimi wspólnotami instruktorskimi w hufcach i chorągwiach ZHP.

Dlatego, przy tak tworzonej strategii nie może zabraknąć głosu żadnej harcerskiej komendy i instruktorów z różnorodnych środowisk. Konieczne jest poznanie Waszej opinii, aby postawione w strategii cele były faktycznie tymi najważniejszymi i najlepiej trafiającymi w potrzeby ZHP. Strategia, która ma służyć ZHP, musi odpowiadać na szanse i problemy, które stoją przed drużynami, a przez to także przed wspólnotami instruktorskimi hufców.

Bardzo zależy nam na tym, aby kadra ZHP uczestniczyła w tworzeniu strategii m.in. poprzez wyrażenie swojej opinii o tym, jak dzisiaj ocenia stan własnego środowiska. Służy temu ankieta przygotowana przez Zespół ds. Strategii ZHP, prowadzona przez Harcerski Instytut Badawczy. Znajdziecie ją Druhny i Druhowie pod adresem internetowym. W załączeniu do tego zaproszenia znajduje się kod QR, który można umieścić np. na stronie hufca lub w liście do ogółu instruktorów swojego hufca.

Bardzo prosimy, abyście zechcieli wziąć udział w tej ankiecie, a także przekazali ją jak największej liczbie instruktorów i osób pełniących funkcje instruktorskie w Waszych hufcach – szczególnie drużynowym. Wasze odpowiedzi będą stanowić podstawę do formułowania zapisów strategii, a ich analiza zostanie przedstawiona na konferencjach jej poświęconych. Informacje o konferencjach oraz o bieżącej pracy Zespołu ds. Strategii znajdują się na stronie internetowej.

Bardzo liczymy na Wasze wypowiedzi – czekamy na nie do 10 czerwca. Tylko dzięki nim możemy przygotować strategię, która będzie miała szansę pomóc Związkowi Harcerstwa Polskiego jak najlepiej wypełniać naszą misję. Wyrażając swoją opinię spowodujecie, że strategia dotknie spraw, które są autentycznie ważne dla środowisk harcerskich. Takie wspólne poczucie jest kluczowe, abyśmy wszyscy mieli świadomość, że instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego realizują wspólną wizję harcerstwa. Razem stworzymy strategię, którą później wspólnie będziemy realizować.

Czuwaj!
hm. Małgorzata Sinica, Naczelnik ZHP
hm. Dariusz Supeł, Przewodniczący ZHP

1

Post Author: Kamil Żak