NOWY SZLAK- STRATEGIA 2018-2025

W grudniu odbędzie się Zjazd ZHP, który nie tylko wybierze władze naczelne ZHP, ale również zatwierdzi strategię rozwoju. Przyjmie kierunek, w którym organizacja będzie zmierzać w latach 2018-2025. Pisanie strategii, to dokonywanie wyborów dotyczących rozwoju organizacji. Masz szansę zostać współautorem Strategii rozwoju ZHP.

Zapraszamy do udziału w Konferencji “Nowy Szlak? Nasza strategia na lata 2018-2025”, która odbędzie się 20 sierpnia o godzinie 16:00 w Tokarni koło Kielc. Konferencja stanowić będzie kolejny etap prac nad Strategią ZHP na lata 2018-2025. Udział w wydarzeniu to możliwość realnego wpływu na powstającą Strategię – skonfrontujemy dotychczasowe ustalenia Zespołu Strategicznego z opiniami uczestników, wspólnie przeanalizujemy proponowane obszary strategiczne i w wystąpieniach swoich reprezentantów przedstawimy wypracowane rekomendacje. Najbardziej interesujące zagadnienia poddane zostaną dyskusji w czasie wieczoru konsultacyjnego. Konferencja to kontynuacja instruktorskiej dyskusji, która odbyła się w dniach 24-25.06 br. w Warszawie.

Na konferencję może przyjechać każdy instruktor z otwartą próbą podharcmistrzowską, w stopniu podharcmistrza i harcmistrza. Zgłoś się za pośrednictwem formularza, wnieś opłatę w wysokości 22 złotych i razem z nami zdecyduj, w którym kierunku ma zmierzać Związek Harcerstwa Polskiego. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 30 czerwca.

1

Post Author: Kamil Żak