PODSUMOWANIE ROKU 2016- ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

W ramach opcji zero zaktualizowano 5 dokumentów, które zastąpiły 12 dotychczasowych regulaminów i instrukcji.

Nowy serwis dokumenty.zhp.pl ma wydzieloną strefą dla drużynowego, uproszczone wyszukiwanie i przyjemniejszy sposób katalogowania dokumentów.

Rozszerzyliśmy zakres używania pakietu Office365 w naszej organizacji.

Wykonaliśmy wiele zmian w ewidencji, aby mogła być jeszcze bardziej pomocna.

 1 2 3 4

Post Author: Kamil Żak