PODSUMOWANIE ROKU 2016- PRACA Z KADRĄ

Zaktualizowaliśmy standardy kursów przewodnikowskich i podharcmistrzowskich odpowiadające na zmiany w Systemie Stopi Instruktorskich. Uaktualniliśmy również standardy kursów drużynowych (zuchowych, harcerskich, starszoharcerskich, wędrowniczych). Mapa kompetencji to katalog kompetencji, rozumianych, jako: wiedza, umiejętności i doświadczenie.

Mapa kompetencji wspiera rozwój instruktorów na wszystkich etapach systemu pracy z kadrą i jest fakultatywnym narzędziem wspierającym indywidualną pracę nad własnym rozwojem.

Po zmianie Odznak Kadry Kształcącej stały się one ścieżką rozwojową.

Stworzyliśmy program 35+, aby dać możliwość rozwoju kadrze powracającej do naszej organizacji.

Uruchomiliśmy III moduł programu LIDER+.

1 2 3 4 5

Post Author: Kamil Żak