PODSUMOWANIE ROKU 2016- PROGRAM

Wydział Inspiracji i Poradnictwa Głównej Kwatery ZHP zorganizował cykl warsztatów i konferencji Impuls i Inspiriada, podczas których uczestnicy zastanawiali się jak wspierać pracę drużynowego.

W propozycji programowej „Kierunek Azja!” oprócz pomysłów na zbiórki i zadania znalazło się sporo informacji na temat Azji i jej mieszkańców.

Stworzyliśmy i rozpowszechniliśmy wiele propozycji programowych.

Harcerska Szkoła Ratownictwa w 2016 zorganizowała wiele kursów, podnosząc kwalifikacje harcerzy w zakresie pierwszej pomocy.

Po raz pierwszy ukazał się spisany program wychowania wodnego, który obejmował również wodniackie stopnie i sprawności.

 1 2 3 4 5

Post Author: Kamil Żak