PRZEKAZANIE BŚP W HOSPICJUM, URZĘDZIE MIASTA, MOSiRZE ORAZ PODCZAS WIGILII SŁUŻB MUNDUROWYCH

Nie próżnujemy! Od momentu otrzymania Betlejemskiego Światełka Pokoju harcerze roznieśli je do wszystkich parafii oraz do różnych miejsc, takich jak Hospicjum “Cordis”, Urząd Miasta czy Mysłowicki Ośrodek Sportu i Rekreacji. BŚP trafiło także do rąk własnych komendantów mysłowickich służb mundurowych w czasie wigilii organizowanej jak co roku w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach.

13 grudnia Betlejemskie Światełko Pokoju z rąk phm. Pawła Laufra oraz pwd. Marzeny Drobiec-Pawłowskiej trafiło do Hospicjum “Cordis”, gdzie jak w żadnym innym miejscu jest corocznie bardzo wyczekiwane przez wszystkich jego mieszkańców.

Dnia 22 grudnia (czwartek) przedstawiciele 4ŚDH Agricola oraz PGZ Niedźwiadki Uszatki wraz z dh Aleksandrą Lis odwiedzili Urząd Miasta, by podczas sesji Rady Miasta przekazać je Prezydentowi oraz przewodniczącemu rady. Zarówno Edward Lasok jak i Grzegorz Łukaszek bardzo cieszyli się z otrzymanego Światła oraz złożyli wszystkim harcerzom najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Artykuł w mysnet.pl

Chwilę później harcerki i harcerze składali już życzenia oraz przekazywali BŚP na ręce Dyrektora MOSiRu w Mysłowicach- Bartłomiejowi Gruchlikowi. Uczestnicy wspólnej wieczerzy byli bardzo wzruszeni niespodziewaną wizytą, zaś dyrektor zaprosił harcerzy do wigilijnego stołu.

Następnego dnia, tj. 23 grudnia (piątek) inna delegacja z 4ŚDH Agricola brała udział w wigilii służb mundurowych prowadzonej przez nowego komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach- mł. bryg. Mirosława Wiktora. Poza komendantami oraz przedstawicielami straży pożarnej, policji, straży miejskiej, służby więziennej oraz ratownictwa medycznego w wigilii brali udział także prezydent, przewodniczący rady miasta oraz ksiądz, który pobłogosławił wszystkie potrawy oraz opłatki, którymi chwilę później wszyscy dzielili się, składając sobie najlepsze życzenia. Artykuł w itvm.pl

l u z s3_762df6c1fd8452d3a055d317a613ed10j d e cdsc_0039 dsc_0041 dsc_0046 dsc_0032

Post Author: Kamil Żak