RADIO KATOWICE O HALU W SIAMOSZYCACH

Radio Katowice wraz z przedstawicielami SANEPIDU odwiedzili miejsca, w których wypoczywają najmłodsi turyści. Dotarli również na nasze bazy na Jurze.
Zapraszamy do wysłuchania audycji EKO-RANEK z dnia 07.08.2016 o bezpieczeństwie na wakacjach, gdzie w ostatnich minutach można usłyszeć naszych harcerzy : )

http://www.radio.katowice.pl/zobacz,21484,Bezpieczenstwo-na-wakacjach.html#.V7y7zE_SNYo

Post Author: Kamil Żak