RELACJA Z PRZEKAZANIA BETLEJEMSKIEGO ŚWIATŁA POKOJU W KRAKOWIE

 SG1S3372W dniu 15 grudnia nasi harcerze wybrali się do Krakowa  odebrać Betlejemskie Światełko Pokoju .   Zbiórka była  o 10: 30 tak żeby największe śpiochy, które zaśpią mogły zdążyć. Na zbiórce stawiło się 14 harcerzy o 11: 20 mieliśmy pociąg do Krakowa. Po 2 godzinnej podróży spędzonej na dyskusjach o różnej tematyce dotarliśmy wreszcie o godzinie 13:20 do Krakowa. Postanowiliśmy pozwiedzać trochę Kraków, bo do apelu rozpoczynającego  uroczystości przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju mieliśmy kilka godzin. Zwiedziliśmy Stary Rynek, Wawel no i odwiedziliśmy Smoka Wawelskiego.

SG1S3467O godzinie 16:00 na wzgórzu wawelskim rozpoczął się apel rozpoczynający uroczystość przekazania Betlejemskiego Światełka Pokoju przez Chorągiew Krakowską. Na uroczystości gościł  Przewodniczący ZHP – hm. Dariusz Supeł  Powiedział On ważne słowa, iż niesienie dobra to ważna powinność każdego zucha, harcerza i instruktora. Po tych słowach  wszyscy uczestnicy apelu, a było ich około 750 przemaszerowali ulicami  Krakowa do Bazyliki Mariackiej, gdzie o godzinie 17:00 rozpoczęła się eucharystia w intencji harcerzy pod przewodnictwem kard. Stanisława Dziwisza. Niestety  msza święta się trochę przeciągnęła i zmuszeni byliśmy ja opuścić. W innym wypadku nie zdążylibyśmy na pociąg powrotny pozostawiając jednego pełnoletniego przedstawiciela naszego hufca który po zakończonej  eucharystii o 18:30 do Nas powrócił.

Na placu Mariackim z rak Komendanta Chorągwi Krakowskiej – hm. Pawła Grabka i Przewodniczącego ZHP – hm. Dariusza Supła zostało przekazane Betlejemskie Światełko Pokoju Władzom miasta, policji, straży pożarnej,  harcerzom z Ukrainy, reprezentacją hufców przybyłych  na przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju oraz mieszkańcom miasta. Po tym przekazaniu miało się odbyć składanie życzeń wszystkim uczestnikom tej uroczystości i wspólne śpiewanie kolęd.

Post Author: Kamil Żak