SEMINARIUM KOMENDANTÓW I SKARBNIKÓW CHŚ

W wieczorny piątek w Ośrodku Harcerskim w Chorzewie rozpoczęło się seminarium Komendantów i Skarbników Hufców Chorągwi Śląskiej.Po przedstawieniu nominowanych w tegorocznej Gali Mistrzów Harcerstwa i głosowaniu, odbyła się dyskusja nad wysokością stawki składki członkowskiej (różne propozycje) oraz sposobów ich podziału. Późnym wieczorem odbyły się zajęcia integracyjne, podczas których ich uczestnicy świetnie się bawili, wspólnie śpiewali, wykonywali ozdoby z origami, a także ćwiczyli swoją pamięć i spostrzegawczość. W piątkowej części seminarium uczestniczyli członkowie wszystkich władz Chorągwi oraz członkowie Rady Naczelnej ZHP z naszej Chorągwi.

Natomiast w sobotę wspólnie pracowaliśmy nad systemem pracy z kadrą, projektem Lider III – dla hufców, systemem stopni instruktorskich, funkcjonowaniem instruktorów w przestrzeni mediów publicznych, poznaliśmy ofertę proponowaną na sprzęt komputerowy, a także poznaliśmy propozycje zmian w Statucie ZHP.

Podczas seminarium omówiliśmy także sprawy bieżące.

Nasze spotkanie przebiegło w prawdziwie harcerskiej atmosferze. Bardzo dziękujemy za ten czas wspólnie spędzony.

hm. Anna PETERKO
Komendantka Śląskiej Chorągwi ZHP

7A 7B 7C 7D

Post Author: Kamil Żak