SKŁADKI CZŁONKOWSKIE, A EWIDENCJA

Drużynowi!
z adresu e-mailowego finansistki hufca rozesłano informacje dotyczące zalegania ze składkami przez członków Waszych drużyn, a w kilku przypadkach i przez Was… Bardzo prosimy o przypomnienie tego swoim drużynom i uregulowanie zaległych składek lub usunięcie z Ewidencji osób, które już nie są członkami drużyn do 31.12.2016 roku. Niestety na chwilę obecną aż 82 osoby nie dopełniły obowiązku terminowego opłacania składek członkowskich na łączą sumę 2176złotych (!). Równocześnie przypominamy o bieżącym uzupełnianiu Ewidencji o nowych członków Waszych drużyn, gdyż osoby nie widniejące w systemie nie są traktowane jako osoby zrzeszone do ZHP. Przypominamy także, że w przypadku braku uprawnień do edytowania danych w systemie należy niezwłocznie skontaktować się z helpdeskiem lub komendantem hufca. Zdajemy sobie sprawę ze świątecznej atmosfery, niemniej jednak w związku z nieterminowym niedopełnianiem niektórych obowiązków wynikających z podpisanej deklaracji drużynowych komenda hufca musi podjąć odpowiednie kroki celem wyeliminowania podobnych działań w przyszłości. Życzymy miłego wieczoru, czuwaj!

Close-up of Santa’s hands with stacks of dollar banknotesPS. Mikołaj za Was nie zapłacił składek, musicie to zrobić sami ; )

Post Author: Kamil Żak