SKŁADKI CZŁONKOWSKIE ZA I KWARTAŁ ROKU 2017

Czuwaj!

Przypominamy wszystkim, którzy jeszcze nie zapłacili składek za aktualny kwartał, iż mają na to czas maksymalnie do 20 marca- tego dnia bowiem drużynowi muszą się rozliczyć w banku bądź na poczcie z wszystkich składek otrzymanych od swoich podopiecznych. Lepszą opcją jest jednak przelew przez konto bankowe- z jednej strony nie trzeba angażować w dodatkową pracę drużynowych, zaś z drugiej- pozostanie pisemny ślad dotyczący terminu i kwoty zapłaconych składek. Poniżej numer konta bankowego:
Bank Pekao S.A. 40 1240 4315 1111 0000 5302 4798.

Równocześnie przypominamy o konieczności zapłacenia przelewem opłaty za Harcomanię! Czas biegnie nieubłaganie, a termin wpłat mija z końcem miesiąca (31 marca)

Przypominamy także, że jeśli ktoś nie opłaci składek członkowskich za I kwartał w terminie- w przypadku uczestnictwa w HFK Harcomania 2017 będzie brany pod uwagę jako członek niezrzeszony, tj obowiązywać będzie wtedy kwota 30zł (a nie 25zł).

 

Post Author: Kamil Żak