START HARCERSKI

Kochani,
W związku z zaprezentowaną podczas niedzielnego apelu tabelą punktów- jawną i niejawną- należą się Wam słowa wyjaśnienia dotyczące przede wszystkim punktacji ukrytej. Głównym założeniem prowadzenia takich ukrytych konkurencji było sprawdzenie naturalności zachowania drużynowych/opiekunów i ich drużyn podczas kiedy nie wiedzieli, iż są obserwowani i oceniani. Aby wyniki nie były przypadkowe czy niesprawiedliwe- zaplanowaliśmy aż 10 konkurencji niejawnych, dzięki którym każda drużyna miała możliwość zaprezentowania się z jak najlepszej strony nie raz czy dwa, ale kilka razy. Konkurencje te nie były oparte wyłącznie na posiadanej wiedzy (medycznej, jak w przypadku gry nocnej Krwawy Jason) czy wsparciu drużyny (jako doping na Kocham Cię Harcerstwo!) ale przede wszystkim na prawidłowym zachowaniu drużyny dzięki odpowiedniej postawie harcerskiej jej członków. Suma tychże odpowiednich zachowań uwidoczniła się w takich konkurencjach jak zachowanie podczas ogniska obrzędowego, zachowanie drużyn po ogłoszeniu ciszy nocnej w sobotę czy czystość zajmowanych pomieszczeń sprawdzona w trakcie uczestnictwa w projekcie Ziarnko do Ziarnka. Całość konkurencji, a także harmonogram Startu Harcerskiego omawiane będą w trakcie zbiórki drużynowych poświęconej uwagom i komentarzom na ten temat (27.10), niemniej jednak poniżej krótka charakterystyka oceniania poszczególnych konkurencji niejawnych:

1) REJESTRACJA– oceniano prawidłowość i kompletność dokumentacji okazanej w trakcie rejestracji, wiedzę dotyczącą ilości oraz nazwisk uczestników imprezy oraz zachowanie drużyny w trakcie rejestracji jej przedstawiciela;

2) ZACHOWANIE PRZY OGNISKU – ocena prawidłowej postawy harcerskiej;

3) DOPING NA KOCHAM CIĘ HARCERSTWO! – zachowanie wszystkich uczestników biorących udział w zabawie, ale przede wszystkim doping poszczególnych drużyn i zachowanie publiczności podczas trwania konkurencji;

4) PUNKTUALNOŚĆ NA APELU MUNDROWYM– czasowe zameldowanie drużyny na apelu mundurowym w przewidzianym czasie 3minut;

5) UMUNDUROWANIE NA APELU MUNDUROWYM– ocena kompletności umundurowania poszczególnych członków drużyn;

6) ZACHOWANIE W CZASIE DLA DRUŻYN NA PRZYGOTOWANIE SIĘ DO ZADAŃ DŁUGOTERMINOWYCH– ocena prawidłowej postawy harcerskiej;

7) KRWAWY JASON– znajomość postępowania medycznego/ratowniczego i prawidłowe opatrzenie zauważonych ran;

8) ZACHOWANIE PRZY SOBOTNIEJ KOLACJI– ocena prawidłowej postawy harcerskiej ;

9) CISZA NOCNA PIĄTEK/SOBOTA– ocena prawidłowej postawy harcerskiej;

10) CZYSTOŚĆ ZDANYCH POMIESZCZEŃ– ze względu na małą ilość czasu do późniejszej oceny i podliczenia punktacji zmieniono na CZYSTOŚĆ PRZYDZIELONYCH POMIESZCZEŃ SPRAWDZONĄ W TRAKCIE UDZIAŁU W PROJEKCIE ZIARNKO DO ZIARNKA- gdzie oceniano stan faktyczny pozostawionych pomieszczeń.

Dzięki podliczeniu punktacji niejawnej okazało się, że z wynikiem 139pkt 4 ŚDH AGRICOLA na czele z pwd Natalią Śledzioną zajęła I miejsce za najlepsze prowadzenie drużyny podczas Startu Harcerskiego wygrywając tylko o 4 punkty z deptacjącym im po piętach dh Damianem Klemensem z 41 DH SOKOŁY.

Po przeliczeniu i zsumowaniu całej punktacji wyniki 3-dniowej konkurencji między drużynowej są następujące:
I miejsce- 14 DH FENIKS

II miejsce- 41 DH SOKOŁY

III miejsce- 4 ŚDH AGRICOLA
(czy cyfra 4 okazała się szczęśliwa? :D)

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM I MAMY NADZIEJĘ NA RÓWNIE WYRÓWNANĄ WALKĘ NA KOLEJNYCH IMPREZACH HUFCOWYCH!

Na kolejną zbiórkę drużynowych zapraszamy nie tylko przedstawicieli drużyn, ale także wszystkie osoby, które uczestnicząc w imprezie Startu Harcerskiego mają ochotę i odwagę osobiście przekazać informację zwrotną organizatorom dotyczącą jakichkolwiek spostrzeżeń i uwag. Do zobaczenia!

punktacja

Post Author: Kamil Żak