STOP SMOG

Poniżej wiadomość otrzymana od Beaty Sowa z Zespołu Prasowego UM Mysłowice:

Szanowni Państwo,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza Program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” będący kontynuacją Programu Pilotażowego realizowanego w 2016 roku. W uruchamianym Programie Funduszu, podobnie jak w roku ubiegłym, o udzielenie dofinansowania w formie dotacji będą mogły się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od najbliższego poniedziałku tj. 15 maja do 26 maja 2017 roku.

W załączeniu pełna informacja, która znajduje się również na stronie WFOŚiGW: http://www.wfosigw.katowice.pl/smog-stop.htmlSTOP SMOG

Post Author: Kamil Żak