PATRON HUFCA

Rozpoczęta w 60 rocznicę działalności Hufca “kampania bohater” została poświęcona Bojownikom o Polskość Śląska i została programowo oparta na Chorągwianej Odznace “Harcerskiej Służby Ziemi Śląskiej”, na “Współzawodnictwie drużyn” o tytuł pełnoprawnej- mysłowickiej wzorowej lub sztandarowej drużyny, a także na “Instrukcji Drużyn Harcerskich” (październik 8193r).