ZBIÓRKI AGITACYJNE HUFCA MYSŁOWICE

Zastanawiasz się gdzie i kiedy odbywają się zbiórki naszych drużyn? Jakiego pionu? Znajdziesz tutaj wszystkie informacje! Zapraszamy na pierwsze zbiórki drużyn z naszego hufca w tym roku harcerskim!

G R O M A D A   Z U C H O W A
7 MGZ “NIEDŹWIADKI USZATKI” :
15.09 godz. 16.00, SP1 Wielka Skotnica (prośba o przyniesienie butów na zmianę, gdyż zbiórka będzie miała miejsce na sali gimnastycznej)

D R U Ż Y N Y   H A R C E R S K I E
21 MDH “IGNIS”:
7.09 godz. 17.00, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, Ziętka 116

4 ŚDH “AGRICOLA”:
15.09 godz. 17.44, SP1 Wielka Skotnica (prośba o przyniesienie butów na zmianę, gdyż zbiórka będzie miała miejsce na sali gimnastycznej)

2 IDH MAGICZNI:
14.09 godz.17.00, Harcówka przy hufcu ul. Mikołowska 3

14 DH “FENIKS”:
11.09 godz. 17.14 miejsce do uzgodnienia!

41 DH “SOKOŁY”:
09.09 godz. 15:00, Imielin ul. Hallera 37a (LKS Pogoń Imielin )

D R U Ż Y N Y   W Ę D R O W N I C Z E
13 ODW “DUCHY”:
7.09godz. 17:30, na terenie Niwka – Rybaczówka (ul. Powstańców)

5 DW “NIEZGODNI”:
16.09 godz. 17.00 , Hallera 37a Imielin

Post Author: Kamil Żak