ZLOT ZHP “GDAŃSK 2018” – INFORMACJE DODATKOWE

W załącznikach przesyłam materiały dotyczące Rajdu Odkrywców 2018.

Po rozpoczęciu w niektórych chorągwiach rekrutacji na Zlot ZHP “Gdańsk 2018” ze strony komend hufców pojawiły się pytania o możliwość przedłużenia pobytu na zlocie, by zapewnić uczestnikom co najmniej 14-dniowy letni wypoczynek, co jest istotne między innymi ze względu na oczekiwania podmiotów dofinasowujących udział w zlocie.

Rajd Odkrywców 2018 gwarantuje taką możliwość – będzie się odbywał na Pomorzu przez 5 dni poprzedzających zlot (1-5 sierpnia 2018 r.). Finał imprezy odbędzie się w Pucku, gdzie uczestnicy będą mieli zapewniony nocleg z 5 na 6 sierpnia, w dniu inauguracji zlotu w godzinach porannych przejadą z Pucka do Gdańska, skąd mają kursować autobusy do miasteczka zlotowego. Osobny bagaż zlotowy będzie można zdeponować na starcie rajdu i odebrać z magazynu w Pucku w dniu finałowym. Podstawowa składka zadaniowa za udział w rajdzie wynosi 119 zł, w jej ramach uczestnicy otrzymają m. in. ciepły posiłek każdego dnia.

Udziału w RO18 nie trzeba łączyć z uczestnictwem w zlocie – jest on więc wartościową propozycją również dla tych drużyn, które z różnych przyczyn nie mogą sobie pozwolić na wyjazd na Wyspę Sobieszewską.

Na wszelkie dodatkowe pytania chętnie odpowie komendantka Rajdu Odkrywców 2018 pwd. Daria Dunaj – e-mail: rajdodkrywcow@zhp.pl, tel. 791 609 234.

Z pozdrowieniami,

Maciej Młynarczyk
przewodniczący Programowego Ruchu Odkrywców

www.odkrywcy.zhp.pl
www.facebook.com/ruchPRO

LOGO_RO18-01 ro18tekst RO18panoramiczny ro18obrazek news RO18

Post Author: Kamil Żak