ADRES W DOMENIE ZHP.NET.PL DLA INSTRUKTORÓW

Bardzo proszę o przesłanie informacji, do wtorku (dziś!) do godziny 15.00, kto z instruktorów naszego hufca potrzebuje adres  w domenie zhp.net.pl (szczególnie administratorzy ewidencji) na adres e-mailowy komendanta hufca: komendant@myslowice.zhp.pl. Bardzo proszę o przesłanie wykazu z imieniem i nazwiskiem. Dziękuję. Pozdrawiam CZUWAJ!

Post Author: Kamil Żak