PODSUMOWANIE ROKU 2016- ZAGRANICA

ZHP był organizatorem Forum Komisarzy Zagranicznych, które odbywa się co 3 lata. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili to wydarzenie. Rozwinęliśmy współpracę z organizacjami skautowymi w Niemczech. Na Eurosea wybrano grupę Odyseusza, która koordynuje działania europejskiego skautingu wodnego. W skład 6-osobowej grupy został wybrany przedstawiciel Polski phm. Wiktor Wróblewski.

KONSULTACJE SYSTEMU PRACY Z KADRĄ

Druhny i Druhowie, Komenda Chorągwi Śląskiej w Katowicach serdecznie zaprasza na konsultacje Systemu pracy z kadrą, które odbędą się 24 stycznia 2017r. o godzinie 17:00 w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie. Konsultacje odbędą się w mundurze. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz: https://gkzhp-my.sharepoint.com/personal/aleksandra_lechocka_zhp_net_pl/_layouts/15/WopiFrame.aspx?guestaccesstoken=tTnfxSBJyE6dAWACA2PwhelkW7nXfSVLFnlz7K107%2b8%3d&docid=1_1631bbb0f272642f2a8fda57593fffad6&wdFormId=%7B4DD78ED4-E253-4408-A730-A2DF5C80A6DD%7D&action=formsubmit Pozdrawiam, phm. Anna MIERNIK Szefowa Biura Członkini Komendy Chorągwi

KOLEJNA WIGILIA HUFCA MYSŁOWICE ZA NAMI

Kilka chwil temu zakończyła się tegoroczna Wigilia naszego hufca, która miała miejsce w kawiarence MOSiRu- dzięki uprzejmości dyrektora- Pana Bartłomieja Gruchlika. Zebrani goście dzielili się opłatkiem oraz składali sobie życzenia, otrzymywali prezenty oraz pałaszowali przepyszne, wcześniej przygotowane dania. Choć nie było nas wielu- było bardzo miło, dzięki czemu każdy choć na chwilę mógł zapomnieć o […]

TERMIN PŁATNOŚCI SKŁADEK ZA IV KWARTAŁ

Harcerze, Rodzice, Drużynowi! Przypominamy, że 20 grudnia (wtorek) mija termin płatności składek członkowskich za IV kwartał aktualnego roku kalendarzowego. Uprzejmie prosimy o wpłacenie do tego terminu wszystkich zaległych składek. Czuwaj!

HONOROWY PATRONAT KOMENDANTKI CHORĄGWI ŚLĄSKIEJ

Druhny i Druhowie, Komenda Chorągwi Śląskiej w dniu 06.09.2016r. podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia  „Zasad przyznawania Honorowego Patronatu Komendantki Chorągwi Śląskiej ZHP”. Uchwałę wraz z załącznikami przesyłam w załączniku.  Uchwała nr 58    2. Zasady przyznawania honorowego patronatu    3. Wniosek Pozdrawiam, phm. Anna MIERNIK Szefowa Biura Członkini Komendy Chorągwi